Facebook parafii

logo galeria

Wiadomości parafialne

Program duszpasterski 2019/22

logo galeria

Program duszpasterski 2017/19

logo galeria

Program duszpasterski 2013/17

logo galeria

Galeria

logo galeria

Archiwa

admin

„Ojciec Święty Franciszek w dniu 3 kwietnia 2020 r. mianował Księdza Prałata Krzysztofa Chudzio, proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasie­nicy Rosielnej biskupem pomocniczym Archidiecezji Przemyskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Marazane. Kontynuuj czytanie -->

Orędzie Metropolity Przemyskiego na Święte Triduum Paschalne 2020 Kontynuuj czytanie -->

Poniedziałek 30.03. Kontynuuj czytanie -->

1. Dziś nie będzie Gorzkich Żali, będzie natomiast Msza św. o godz. 1600. Kontynuuj czytanie -->

Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego żal za grzechy zajmuje wśród aktów penitenta pierwsze miejsce (KKK 1450). Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal doskonały”, określany jako „żal z miłości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal „odpuszcza grzechy powszednie” i „przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK 1452). Kontynuuj czytanie -->

W związku z Zarządzeniem Metropolity Przemyskiego: Kontynuuj czytanie -->

Drodzy Kapłani, Czcigodni Diecezjanie! Kontynuuj czytanie -->

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Parafian, prosimy, aby w liturgii Mszy św. uczestniczyły jedynie osoby, które zamawiały intencje na dany dzień, pamiętając że liczba wiernych nie może przekroczyć pięciu. Wszystkich natomiast parafian zachęcamy do łączenia się duchowego i uczestnictwa w liturgiach transmitowanych za pomocą środków społecznego przekazu. Kontynuuj czytanie -->

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich kościołach w Archidiecezji, kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Kontynuuj czytanie -->

Co oznacza „komunia”?

Łacińskie „communio” znaczy tyle co „jedność” i taki właśnie jest cel sakramentalnej Komunii świętej, czyli przyjmowania Ciała i Krwi Jezusa w Eucharystii pod postaciami chleba i wina. Przystępując do niej, nie przyjmujemy „tabletki z krzyżykiem”, która ma zaradzić naszym mniej lub bardziej poważnym duchowym czy cielesnym bolączkom, ale jednoczymy się z Jezusem. Kontynuuj czytanie -->

Strony: Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 87 88 89 Następna