Facebook parafii

logo galeria

Wiadomości parafialne

Program duszpasterski 2019/22

logo galeria

Program duszpasterski 2017/19

logo galeria

Program duszpasterski 2013/17

logo galeria

Galeria

logo galeria

Archiwa

Kancelaria Parafii Rzymskokatolickiej w Izdebkach

Czynna w każdy dzień powszedni:

 • przez godzinę po Mszy św. rano
 • przez godzinę przed Mszą św. wieczorną

W niedziele i święta państwowe i kościelne Kancelaria Parafialna jest nieczynna.

Przydatne informacje:

CHRZEST

Zamiar Chrztu dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień przed jego przypuszczalną datą. Chrzty św. mają miejsce w ostatnią niedzielę każdego miesiąca na sumie. Ustalając więc termin Chrztu prosimy mieć to na uwadze, tak planować z rodziną i chrzestnymi Chrzest dziecka.
Dzieci chore oraz dzieci rodziców nie mających ślubu kościelnego są chrzczone poza Mszą św. w sobotnie popołudnia.

Przy zgłoszeniu należy:

 • przedłożyć wyciąg z aktu urodzenia dziecka ;
 • podać datę ślubu rodziców ;
 • przedłożyć zaświadczenia rodziców chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (o ile pochodzą z innej parafii) .

Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy już bierzmowani, szczerze wierzący i regularnie praktykujący. Jest rzeczą pożądaną, by byli wzorowi i gorliwi, zwłaszcza gdy religijność rodziców nie może być najlepszym wzorem. Chrzestni bowiem mają uzupełniać rodziców w wypełnieniu podjętego przy Chrzcie zobowiązania do przekazywania dziecku wiary i umacniania jej w miarę jego rozwoju.
Dzień Chrztu dziecka ma być dniem rodzinnym, religijnym świętem. Chrzciny nie powinny być obrazą boską. Warto pamiętać o rocznicy Chrztu św.

 

W SPRAWIE ŚLUBU

Pół roku przed planowanym terminem, należy zgłosić w Kancelarii, zamiar zawarcia Sakramentalnego Związku Małżeńskiego. Zgłoszenie się z wymaganymi dokumentami do spisania protokołu przedmałżeńskiego powinno mieć miejsce około 3 miesiące przed planowanym Ślubem.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo Chrztu i Bierzmowania (jeżeli narzeczeni pochodzą z innej parafii)
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • ostatnie świadectwo z nauki religii
 • zaświadczenie o uczestnictwie w Parafialnej katechezie małżeńskiej
 • zaświadczenie z przygotowania narzeczonych do sakramentu Małżeństwa
 • dowody osobiste

Następne spotkanie ma miejsce w przeddzień ślubu po Mszy św. wieczornej.
Organistę i kościelnego należy zamówić sobie osobno, po ustaleniu terminu ślubu w kancelarii.

 

W SPRAWIE POGRZEBU

W kancelarii należy przedłożyć skrócony odpis aktu zgonu. Ponadto należy poinformować, czy był zaopatrzony przed śmiercią sakramentami św., czy był wierzącym i praktykującym katolikiem oraz przyczynę zgonu. W kancelarii ustala się dzień i godzinę Mszy św. pogrzebowej. Przy zgłoszeniu pogrzebu zazwyczaj składa się ofiarę według możliwości i uznania: na Mszę św. pogrzebową i na pogrzeb. Jest to obok ofiar przy ślubach i kolędzie, usankcjonowana forma zapewnienia środków utrzymania księżom zatrudnionym w Parafii za całość ich pracy. Organistę i kościelnego należy zamówić sobie osobno, po ustaleniach w kancelarii.