Facebook parafii

logo galeria

Wiadomości parafialne

Program duszpasterski 2019/22

logo galeria

Program duszpasterski 2017/19

logo galeria

Program duszpasterski 2013/17

logo galeria

Galeria

logo galeria

Archiwa

Kancelaria Parafii Rzymskokatolickiej w Izdebkach

Czynna

- w poniedziałek, środę i piątek

od godz. 15.30 do 16.30

oraz

w sobotę od godz. 8.00 do 9.00

- w pozostałe dni po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 787 973 308

 

W pierwszy piątek miesiąca, w niedziele i święta kościelne oraz państwowe kancelaria parafialna jest nieczynna.

 

Przydatne informacje:

CHRZEST

Zamiar Chrztu dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień przed jego przypuszczalną datą. Chrzty św. mają miejsce w ostatnią niedzielę każdego miesiąca na sumie. Ustalając więc termin Chrztu prosimy mieć to na uwadze, tak planować z rodziną i chrzestnymi Chrzest dziecka.
Dzieci chore oraz dzieci rodziców nie mających ślubu kościelnego są chrzczone poza Mszą św. w sobotnie popołudnia.

Przy zgłoszeniu należy:

  • przedłożyć wyciąg z aktu urodzenia dziecka ;
  • podać datę ślubu rodziców ;
  • przedłożyć zaświadczenia rodziców chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (o ile pochodzą z innej parafii) .

Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy już bierzmowani, szczerze wierzący i regularnie praktykujący. Jest rzeczą pożądaną, by byli wzorowi i gorliwi, zwłaszcza gdy religijność rodziców nie może być najlepszym wzorem. Chrzestni bowiem mają uzupełniać rodziców w wypełnieniu podjętego przy Chrzcie zobowiązania do przekazywania dziecku wiary i umacniania jej w miarę jego rozwoju.
Dzień Chrztu dziecka ma być dniem rodzinnym, religijnym świętem. Chrzciny nie powinny być obrazą boską. Warto pamiętać o rocznicy Chrztu św.

 

W SPRAWIE ŚLUBU

Pół roku przed planowanym terminem, należy zgłosić w Kancelarii, zamiar zawarcia Sakramentalnego Związku Małżeńskiego. Zgłoszenie się z wymaganymi dokumentami do spisania protokołu przedmałżeńskiego powinno mieć miejsce około 3 miesiące przed planowanym Ślubem.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo Chrztu i Bierzmowania (jeżeli narzeczeni pochodzą z innej parafii)
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • ostatnie świadectwo z nauki religii
  • zaświadczenie o uczestnictwie w Parafialnej katechezie małżeńskiej
  • zaświadczenie z przygotowania narzeczonych do sakramentu Małżeństwa
  • dowody osobiste

Następne spotkanie ma miejsce w przeddzień ślubu po Mszy św. wieczornej.
Organistę i kościelnego należy zamówić sobie osobno, po ustaleniu terminu ślubu w kancelarii.

 

W SPRAWIE POGRZEBU

W kancelarii należy przedłożyć skrócony odpis aktu zgonu. W kancelarii ustala się dzień i godzinę Mszy św. pogrzebowej. Organistę i kościelnego należy zamówić sobie osobno, po ustaleniach w kancelarii.