Wiadomości parafialne

Program duszpasterski 2023/24

logo galeria

Program duszpasterski 2022/23

logo galeria

Galeria

logo galeria

Archiwa

Kancelaria Parafii Rzymskokatolickiej w Izdebkach

otwarta:

od poniedziałku do piątku
 po wieczornej Mszy świętej

W pierwszy czwartek, piątek, w niedziele i święta nakazane oraz państwowe kancelaria parafialna jest nieczynna.

W przypadku pilnej potrzeby duszpasterskiej (takiej jak: pogrzeb czy posługa u chorego),
gdy kapłan jest chwilowo nieobecny z racji pełnionych funkcji, bardzo proszę o kontakt telefoniczny:

500 106 929                                    783 580 692

 

 

 

CHRZEST

Zamiar Chrztu dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień przed jego planowaną datą.

Przy zgłoszeniu należy:

  • przedłożyć wyciąg z aktu urodzenia dziecka ;
  • podać datę ślubu rodziców ;
  • przedłożyć zaświadczenia rodziców chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (o ile pochodzą z innej parafii) .

Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy już bierzmowani, szczerze wierzący i regularnie praktykujący.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Pół roku przed planowanym terminem, należy zgłosić w Kancelarii, zamiar zawarcia sakramentu małżeństwa.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo chrztu i bierzmowania (jeżeli narzeczeni pochodzą z innej parafii)
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • ostatnie świadectwo z nauki religii
  • zaświadczenie o uczestnictwie w parafialnej katechezie małżeńskiej
  • zaświadczenie z przygotowania narzeczonych do sakramentu Małżeństwa
  • dowody osobiste

Panów organistę i kościelnego prosimy zamówić po ustaleniu terminu ślubu w kancelarii.

POGRZEB KATOLICKI

W kancelarii należy przedłożyć skrócony odpis aktu zgonu i ustalić termin ceremonii pogrzebowej.