Wiadomości parafialne

Program duszpasterski 2019/22

logo galeria

Program duszpasterski 2017/19

logo galeria

Program duszpasterski 2013/17

logo galeria

Galeria

logo galeria

Archiwa

Kancelaria Parafii Rzymskokatolickiej w Izdebkach

Czynna

- w poniedziałek, środę i piątek

od godz. 16.30 do 17.30

oraz

w sobotę od godz. 8.00 do 9.00

- w pozostałe dni po wcześniejszym uzgodnieniu 

 

W pierwszy piątek miesiąca, w niedziele i święta kościelne oraz państwowe kancelaria parafialna jest nieczynna.

 

 

 

CHRZEST

Zamiar Chrztu dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień przed jego planowaną datą.

Przy zgłoszeniu należy:

  • przedłożyć wyciąg z aktu urodzenia dziecka ;
  • podać datę ślubu rodziców ;
  • przedłożyć zaświadczenia rodziców chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (o ile pochodzą z innej parafii) .

Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy już bierzmowani, szczerze wierzący i regularnie praktykujący.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Pół roku przed planowanym terminem, należy zgłosić w Kancelarii, zamiar zawarcia sakramentu małżeństwa.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo chrztu i bierzmowania (jeżeli narzeczeni pochodzą z innej parafii)
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • ostatnie świadectwo z nauki religii
  • zaświadczenie o uczestnictwie w parafialnej katechezie małżeńskiej
  • zaświadczenie z przygotowania narzeczonych do sakramentu Małżeństwa
  • dowody osobiste

Panów organistę i kościelnego prosimy zamówić po ustaleniu terminu ślubu w kancelarii.

POGRZEB KATOLICKI

W kancelarii należy przedłożyć skrócony odpis aktu zgonu i ustalić termin ceremonii pogrzebowej.