Wiadomości parafialne

Program duszpasterski 2023/24

logo galeria

Program duszpasterski 2022/23

logo galeria

Galeria

logo galeria

Archiwa

W pierwszą niedzielę Adwentu, 27 listopada 2022 r. w Kościele rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Tematem przewodnim jest refleksja nad Kościołem i jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca. Program skierowany jest nie tylko do duszpasterzy, ale również bezpośrednio do wiernych. Jego realizacja zakończy się w niedzielę Chrystusa Króla, 26 listopada 2023 r.

Poprzez chrzest zostaliśmy włączeni w krwioobieg Kościoła, w winną latorośl Chrystusa. Wielu katolików utraciło jednak świadomość, że to „my” w nim jesteśmy i że to od nas wszystkich zależy jego żywotność i świętość. W skutek nadużyć niektórych członków Kościoła, medialnej propagandy, a także opieszałości i braku przekonującego świadectwa nas samych, bywa, że wielu chrześcijan zaczyna wątpić w istotę Kościoła, rozumianego jako dzieło Boga na ziemi, ustanowione z myślą o naszym zbawieniu. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że istnieje pilna potrzeba wyrazistszego świadczenia o Kościele. - Pisze Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, w liście pasterskim przeznaczonym na 1. Niedzielę Adwentu (27 listopada 2022 r.) i zachęca do pogłębionej refleksji na temat Kościoła.

Abp Adam Szal – List pasterski na 1. Niedzielę Adwentu 2022 (do pobrania)

Dzisiaj – po trudnym okresie pandemii, która mocno zakłóciła znaną nam wcześniej rzeczywistość, a co też zaowocowało wzrostem liczby osób, którzy nabrali dystansu, nie powrócili do praktyk religijnych, nawet do obowiązkowego udziału w niedzielnej Mszy Świętej – jeszcze głębiej oczami wiary powinniśmy spojrzeć na Kościół. Kościół jest bowiem wielkim darem dla nas, dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Jest wspólnym podążaniem za Chrystusem do domu Ojca. W tej drodze w Kościele mamy do dyspozycji pełnię środków zbawczych, łaskę i prawdę. Przez pośrednictwo ustanowionych pasterzy prowadzi nas Duch Święty. To wielka łaska, bo we wspólnocie wiary łatwiej nam podążać do ostatecznego celu. Tym bardziej powinniśmy dobrze zrozumieć powtarzaną w Credo prawdę: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół…

 

Praktyczną realizacją programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce są materiały dla rodzin przeznaczone do indywidualnej formacji świeckich.

Rozważania zostały przygotowane na poszczególne niedziele w ciągu całego roku. Każdy miesiąc posiada swoje hasło przewodnie, zaś materiały na poszczególnie tygodnie są rozwinięciem tego tematu. Każdy moduł składa się z 3 części: wprowadzenia – najczęściej jest to nauczanie Kościoła na dany temat; „do refleksji” – rozważania pogłębiające nauczanie Kościoła z odniesieniem do życia rodzinnego oraz „zadanie” –  konkretna propozycja działań.

Program Duszpasterski – materiały dla rodzin do pobrania:

grudzień 2022 – Po co Kościół? 

styczeń 2023 – Budowanie Kościoła

luty 2023 – Potrzeba wiary w Kościół

marzec 2023 – Kontemplować miłość Pana

kwiecień 2023 – Rodzina Paschalna

maj 2023 – Rodzina żyje w mocy Bożego Ducha

czerwiec 2023 – Przeżywać przymierze z Panem

lipiec 2023 – Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił

sierpień 2023 – Zbudowani na fundamencie Apostołów

wrzesień 2023 – Apostolat i realizacja misji Kościoła

październik 2023 – Rodzina otwarta na bogactwo życia Kościoła

listopad 2023 – Idziemy do Domu Ojca

 

Bobola

W naszej Archidiecezji patronem nowego roku duszpasterski będzie św. Andrzej Bobola, Patron Polski.

Poznając jego historię, odwołując się do wezwań litanijnych jemu poświęconych, chcemy uczyć się gorliwości o zbawienie dusz. Przyzywając jego wstawiennictwa, będziemy motywować się do odważnego świadectwa wiary w czasach niełatwych dla współczesnego Kościoła oraz będziemy odnawiać zapał i gorliwość apostolską. – abp Adam Szal, List pasterski na 1. Niedzielę Adwentu 2022

 

MODLITWA O JEDNOŚĆ W CHRYSTUSOWYM KOŚCIELE

Święty Andrzeju Bobolo, który oddałeś swe życie za wiarę,
że Jezus Chrystus łączy nas, ludzi, ponad podziałami,
modlimy się za Twoim wstawiennictwem o jedność i pokój
w Chrystusowym Kościele, w naszym Narodzie i Rodzinach, w nas samych.

Święty Andrzeju Bobolo, który czas swego życia poświęciłeś
przekazywaniu Dobrej Nowiny tym, którzy jej nie znali,
modlimy się o zdolność wzajemnego szacunku
i umiejętność prowadzenia pokojowego dialogu ze wszystkimi.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Jedności,
który pochylałeś się nad ubogimi, dzieląc się z nimi kawałkiem pielgrzymiego chleba,
modlimy się o gorące współczucie i miłosierdzie dla tych,
którzy potrzebują naszej pomocy.

Święty Andrzeju Bobolo,
który przez całe życie walczyłeś ze słabościami, osiągając najwyższy stopień cnót,
modlimy się o łaskę przemiany naszych serc
oraz wzrastania w miłości i prawdzie w drodze do Królestwa Bożego. Amen.

Źródło: https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2022/05/Modlitwa-o-jedno%C5%9B%C4%87-w-Chrystusowym-Ko%C5%9Bciele.pdf