Zapytanie ofertowe

logo galeria

Wiadomości parafialne

Program duszpasterski 2023/24

logo galeria

Program duszpasterski 2022/23

logo galeria

Galeria

logo galeria

Archiwa

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach zapytania „Konserwacja zabytkowych stalli w prezbiterium kościoła parafialnego pw. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach” (plik pdf):

>>> Informacja z otwarcia ofert

Informacja w sprawie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (plik pdf):

>>> Informacja o kwocie

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach zaprasza do składania ofert  dot. realizacji projektu nr RPOZ/2022/7481/PolskiŁad pn. „Konserwacja zabudowanych stalli w prezbiterium kościoła parafialnego pw. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegóły w załączniku (plik pdf):

>>> Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego  (pliki pdf)::

>>> Program prac konserwatorskich
>>> Decyzja Podkarpackiego Konserwatora Zabytków
>>> Formularz oferty, oświadczenia wykonawcy
>>> Wzór umowy