Zapytanie ofertowe
logo galeria
Wiadomości parafialne
Program duszpasterski 2023/24
logo galeria
Program duszpasterski 2022/23
logo galeria
Galeria
logo galeria
Archiwa

Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. J 15, 16

Usłyszałeś te słowa Księże Proboszczu i przyjąłeś jako osobiste wezwanie, aby stać się Kapłanem – mocnym ogniwem łączącym nas z Bogiem. Życzymy Ci, abyś jako duszpasterz dążył do celu i ciągle odkrywał dar i sens powołania.

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.  Flp 4, 13

Życzymy Ci odwagi, by stale przed ludźmi odkrywać skarb Bożych tajemnic, by strzec tego co zostało Kościołowi powierzone.

Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja Was pokrzepię Mt 11, 28

Życzymy Ci, abyś wobec dzisiejszego zalewu słów, dźwięków, obrazów nie pozwolił zagłuszyć w sobie Bożego głosu, a umocniony łaskami wiary i nadziei razem z wiernymi kroczył drogą ku niebu.

Pan mi powiedział: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. 2 Kor 12, 9

Życzymy Ci, by wszelkie przeciwności stojące na drodze do realizacji zamierzonych celów nigdy Cię nie zniechęcały, lecz umacniały i prowadziły do świętości.

Bo serce moje miało radość z wszelkiego mego trudu, a to mi było zapłatą. Koh 2,10

Życzymy Ci, by uśmiech, którym tak hojnie nas obdarzasz, ze wzajemnością pojawiał się także na twarzach Twoich parafian, by życzliwość, szczerość i zaufanie ze strony wiernych towarzyszyły Twoim poczynaniom.

A wtedy wszyscy poznają, żeście moi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie. J 13, 34-35

Życzymy Ci, aby miłość, która jest spoiwem wszystkiego i jednoczy ludzkie serca, była ciągle Twoim udziałem, zwłaszcza w budowaniu więzi między duszpasterzem a wiernymi.

Szczęść Boże!

imieniny