Zapytanie ofertowe
logo galeria
Wiadomości parafialne
Program duszpasterski 2023/24
logo galeria
Program duszpasterski 2022/23
logo galeria
Galeria
logo galeria
Archiwa

To jest czas miłosierdzia.
Ważnym jest, aby wierni świeccy żyli nim
i zanieśli je do różnych środowisk społecznych. Naprzód!
Papież Franciszek

Ojciec Święty Franciszek, w drugą rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową ogłosił, że nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

RM1

Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie Miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia.
Papież Franciszek

Rok Jubileuszowy rozpoczął się otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice Świętego Piotra 8 grudnia 2015 roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia i zakończy się 20 listopada 2016 roku, wraz z uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Papież Franciszek wskazał, że celem tego wyjątkowego czasu ma być spotkanie z Jezusem oraz doświadczenie Jego wielkiego miłosierdzia. Obchody Roku Jubileuszowego Ojciec Święty zawierzył Matce Bożej. Hasłem Roku Miłosierdzia będą słowa „Miłosierni jak Ojciec”.

Logo-RM

W Roku Jubileuszowym nie chodzi o to, by teoretycznie rozważać co to jest miłosierdzie i je definiować, ale o to, by je przeżyć. W  specjalnym orędziu odnosząc sie do Roku Miłosierdzia papież Franciszek posługuje się obrazem Jezusa, który umywa nogi uczniom i bardzo mocno podkreśla, że to nie jest tylko przykład: ot, jednorazowo Jezus dał nam przykład umywania nóg. Tylko papież mówi, że chodzi o doświadczenie ciągłe i aktualne. Kiedy aktualnie doświadczamy miłosierdzia, wtedy możemy się nim dzielić z innymi. Tak więc prawda o Miłosierdziu Bożym jest najbardziej istotną prawdą ewangelizacyjną. I to, co w „słowniku” ewangelizacji nazywa się kerygmatem, w istocie pokrywa się z prawdą o Bogu, który nam wybacza grzechy. Bóg wybacza w ten sposób, że czyni to za cenę śmierci własnego Syna. To jest istota ewangelizacji, najbardziej elementarne orędzie. Na wszystko inne będzie czas później – tłumaczy krakowski biskup pomocniczy. Papież Franciszek wielokrotnie mówił o miłosierdziu, ten temat jest mu szczególnie bliski. – Usłyszenie słowa miłosierdzie zmienia wszystko. To najlepsze, co możemy usłyszeć: że zmienia świat. Odrobina miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym. Musimy zrozumieć dobrze to miłosierdzie Boga, tego miłosiernego Ojca, który ma tak wiele cierpliwości – przekonywał Ojciec Święty Franciszek w rozważaniach podczas modlitwy Anioł Pański 17 marca 2013 r. Natomiast 11 stycznia br. podczas modlitwy Anioł Pański Franciszek mówił: Potrzeba dziś miłosierdzia i istotne jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je do różnych sfer społecznych. Naprzód! Przeżywamy czas miłosierdzia, to jest właśnie czas miłosierdzia. Z kolei prz innej okazji papież Franciszek przypomniał: „Jakże pragnę, aby miejsca, w których wyraża się Kościół, w szczególności nasze parafie i nasze wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności!”.
Jubileuszowy Rok  ma szczególną wymowę dla Polaków, gdyż tegoroczny Adwent zbiegnie się z początkiem obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz Nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia. W tym czasie, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, odbędą się również uroczystości Światowych Dni Młodzieży, w których uczestniczył będzie Ojciec Św. Franciszek. Jubileusz Miłosierdzia to dla Kościoła czas łaski, szansa prawdziwego spotkania miłosiernego Boga, doświadczenia Jego bliskości, umocnienia wiary każdego wierzącego.

[…] Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem,
ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze,
pomimo ograniczeń naszego grzechu.
Bulla Papieska.  Misericordiae vultus, (Oblicze miłosierdzia)

RM2
Kościoły Archidiecezji Przemyskiej, w których, decyzją ks. abpa Józefa Michalika, zostanie otworzona Brama Miłosierdzia i będzie możliwość zyskania odpustu Jubileuszowego:
Kościoły podniesione do godności bazyliki mniejszej:
•    Przemyśl – Archikatedra
•    Jarosław – Kościół NMP Bolesnej (oo. Dominikanie)
•    Krosno – Kościół Trójcy Przenajświętszej (Fara)
•    Leżajsk – Kościół Zwiastowania Pańskiego (oo. Bernardyni)
•    Przeworsk – Kościół Ducha Świętego (Fara)
•    Stara Wieś – Kościół Wniebowzięcia NMP (oo. Jezuici)
Sanktuaria na terenie Archidiecezji Przemyskiej:
•    Sanktuaria maryjne: Przemyśl – oo. Franciszkanie, Borek Stary – oo. Dominikanie, Domaradz, Haczów, Hyżne, Jasień, Jaśliska, Jodłówka, Kalwaria Pacławska, Łańcut – Fara, Polańczyk, Sanok – oo. Franciszkanie, Tuligłowy, Wielkie Oczy i Zagórz NMP
•    Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie
•    Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie (parafia pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli)
•    Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli (oo. Bernardyni)
•    Sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie
•    Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym
Ponadto:
•    Kościół Sióstr Karmelitanek Bosych pw. NMP z Góry Karmel i św. Józefa w Przemyślu
Brama Miłosierdzia – to wejście główne do Kościoła, które powinno zaznaczyć się odpowiednią dekoracją. Nie ma potrzeby ustawiać dodatkowych tzw. bram wewnątrz świątyni.
Należy pamiętać o decyzji Papieża Franciszka na czas Jubileuszowego Roku Świętego Miłosierdzia:
Przebaczenia Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje, zwłaszcza jeśli ze szczerym sercem przystępuje do Sakramentu Spowiedzi, by pojednać się z Ojcem. Również z tego powodu postanowiłem, mimo wszelkich przeciwnych rozporządzeń, upoważnić wszystkich kapłanów w Roku Jubileuszowym do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie. Niech kapłani przygotują się do tego wielkiego zadania, by potrafili łączyć słowa szczerego przyjęcia z refleksją, która pomoże zrozumieć popełniony grzech oraz wskaże drogę autentycznego nawrócenia, by pojąć prawdziwe i wielkoduszne przebaczenie Ojca, który wszystko odnawia swoją obecnością. (List Ojca Świętego Franciszka przed Jubileuszem Miłosierdzia, z dnia 1 września 2015 r. do przewodniczącego Papieskiej Rady Nowej Ewangelizacji abp. Salvatore Fisichella).
Na tej podstawie wszyscy kapłani na całym świecie, bez ograniczeń, mają prawo rozgrzeszać z powyższej ekskomuniki w dniach od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r.
W czasie Jubileuszowego Świętego Roku Miłosierdzia (8 grudnia 2015 r. – 20 listopada 2016 r.) każdy z poniższych odpustów można zyskać dla siebie lub ofiarować za zmarłych:
1.    Każdy wierny za odbycie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia, krótkiej pielgrzymki do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za Papieża  oraz w intencjach, które nosi w sercu dla dobra Kościoła i całego świata.
2.    Osoby, które z różnych powodów nie mogą udać się do Świętych Drzwi (chorzy, osoby starsze i samotne, którzy często nie są w stanie wyjść z domu). Odpust udzielony za przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją choroby i cierpienia jako doświadczenia bliskości z Panem, poprzez przyjęcie komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu.
3.    Więźniowie mogą  uzyskać odpust w kaplicach więziennych, a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności.
4.    Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust. Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo nie wyklucza.
(na podstawie Listu Ojca Świętego Franciszka przed Jubileuszem Miłosierdzia, z dnia 1 września 2015 r. do przewodniczącego Papieskiej Rady Nowej Ewangelizacji abp. Salvatore Fisichella).

Więcej informacji: http://przemyska.pl/2015-2016/