Zapytanie ofertowe
logo galeria
Wiadomości parafialne
Program duszpasterski 2023/24
logo galeria
Program duszpasterski 2022/23
logo galeria
Galeria
logo galeria
Archiwa

W I niedzielę Adwentu (29 listopada 2015 r.) Kościół w Polsce rozpoczyna nowy rok duszpasterski – jest on częścią programu czteroletniego, nawiązującego do 1050. rocznicy Chrztu Polski, którą będziemy przeżywać w 2016 r.

Praca duszpasterska skupia się wokół haseł: „Wierzę w Syna Bożego” (2013/1014), „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” (2014/2015), „Nowe życie w Chrystusie” (2015/2016), „Idźcie i głoście” (2016/2017). Cały, czteroletni program nosi nazwę: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa” – ma poprowadzić nas poprzez doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu ku postawie apostolstwa. Chodzi o to, byśmy jeszcze bardziej pogłębili swoją więź z Jezusem, jeszcze lepiej Go poznali, pokochali i naśladowali; byśmy uświadomili sobie jeszcze lepiej łaski sakramentów (zwłaszcza chrztu św.) i z tych sakramentów korzystali; by kształtowali postawy duchowe i moralne zgodnie z wyznawaną wiarą; byśmy jeszcze bardziej angażowali się w życie Kościoła i dawali świadectwo chrześcijańskiego życia; byśmy jeszcze pełniej uświadomili sobie i podjęli odpowiedzialność za kształtowanie życia rodzinnego, społecznego i zawodowego w duchu wiary.

t6

Rok 2016 stanowi punkt kulminacyjny programu duszpasterskiego na lata 2013-2017. Będzie to czas szczególnej łaski, bowiem w tym roku odbędą się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży z papieżem Franciszkiem, a cały Kościół przeżywać będzie Rok Miłosierdzia.

Tegorocznemu hasłu towarzyszyć będą przykłady świętych: św. brat Albert Chmielowski (w 2016 r. będziemy obchodzić 170. rocznicę jego urodzin i 100. rocznicę śmierci), św. siostra Faustyna Kowalska („sekretarka” Bożego Miłosierdzia), święty papież Jan Paweł II (nazywany wraz ze św. Faustyną „Apostołem Miłosierdzia”), bł. Matka Teresa z Kalkuty. W dalszym ciągu będziemy powierzać nasze rodziny opiece bł. Edmunda Bojanowskiego, założyciela sióstr służebniczek.