Wiadomości parafialne

Program duszpasterski 2023/24

logo galeria

Program duszpasterski 2022/23

logo galeria

Galeria

logo galeria

Archiwa

1 grudnia 2019 r., w 1. Niedzielę Adwentu, Kościół w Polsce rozpoczął realizację trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem „Eucharystia daje życie”.

Program będzie koncentrował się na Eucharystii, jako tajemnicy wyznawanej (1 rok), Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej (2 rok) i Eucharystii jako tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa (3 rok).

Pierwszy rok programu realizowany będzie pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Hasło drugiego roku pracy brzmieć będzie „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a trzeciego roku – „Posłani w pokoju Chrystusa”.

Celem programu jest pogłębienie wiedzy o Eucharystii i świadomości jej wpływu na rozwój życia chrześcijańskiego. Ma on także wzmocnić zaangażowanie osób duchownych i wiernych w przygotowanie i celebrację Eucharystii oraz ożywić chrześcijańską formację służby liturgicznej. Ponadto program pomoże w szerzeniu kultu eucharystycznego w parafii, ma także motywować do chrześcijańskiego świętowania niedzieli jako wartości kulturowo-społecznej i religijno-rodzinnej.

Rok I
(2019/2020)
Temat: Wielka tajemnica wiary.
Motto biblijne: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29).
Cel: Eucharystia tajemnicą wyznawaną.

Rok II
(2020/2021)
Temat: Zgromadzeni na świętej wieczerzy.
Motto biblijne: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32).
Cel: Eucharystia tajemnicą celebrowaną.

Rok III
(2021/2022)
Temat: Posłani w pokoju Chrystusa.
Motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57).
Cel: Eucharystia tajemnicą posłania i chrześcijańskiego świadectwa.

Nowy program duszpasterski - kliknij, aby zapoznać się z dokumentem

LIST PASTERSKI Metropolity Przemyskiego Oto wielka tajemnica wiary!

 

Eucharystia jest celebrowaniem bezpośredniej – sakramentalnej obecności samego Chrystusa. Zbawiciel jest w tym sakramencie darem ofiarnym i Pokarmem. Zgromadzeni na świętej wieczerzy musimy pamiętać, że Eucharystia to nie coś, ale KTOŚ, że jest to spotkanie z Osobą w klimacie wieczernika. Gospodarzem Eucharystii jest Chrystus. Nie jest nim biskup, kapłan, ani żadna inna osoba.

Do mądrzejszego i głębszego celebrowania Eucharystii
zachęca Metropolita Przemyski, abp Adam Szal,
w liście pasterskim przeznaczonym na 1. Niedzielę Adwentu tj. 29 listopada 2020 r.

Abp Adam Szal – List pasterski na 1. Niedzielę Adwentu 2020

Eucharystia to najcenniejszy dar, jaki Bóg pozostawił człowiekowi. Eucharystia, czyli święta i realna obecność Chrystusa pośród nas, a także pokarm na życie wieczne, przyjmowany przez wierzących jako Chleb Życia, jest tematem, który rozważamy od dwóch lat w polskim Kościele. Przed nami kolejny, trzeci rok cyklu o tematyce eucharystycznej, który będziemy przeżywać pod hasłem: Posłani w pokoju Chrystusa. W nowym roku duszpasterskim skoncentrujemy się na misji, która wypływa z udziału wiernych we Mszy świętej, a więc na zadaniach wynikających z jej celebrowania.

Do ugruntowywania postaw wynikających ze spotykania Chrystusa w Eucharystii
zachęca Metropolita Przemyski, abp Adam Szal,
w liście pasterskim przeznaczonym na 1. Niedzielę Adwentu tj. 28 listopada 2021 r.

Abp Adam Szal – List pasterski na 1. Niedzielę Adwentu 2021