Zapytanie ofertowe
logo galeria
Wiadomości parafialne
Program duszpasterski 2023/24
logo galeria
Program duszpasterski 2022/23
logo galeria
Galeria
logo galeria
Archiwa

W 2024 roku Dzień Świętości Życia przypada na 8 kwietnia.

W odpowiedzi na apel Jana Pawła II od 1998 roku 25 marca obchodzimy w Polsce dzień poświęcony nienarodzonym dzieciom i ich ochronie.

Święto ma na celu podkreślanie wartości ludzkiego życia.

Papież Jan Paweł II w swojej encyklice „Evangelium Vitae” z 25 marca 1995 roku wyraził potrzebę stworzenia święta, które obudzi w ludziach wrażliwość na sens ludzkiego życia w każdym momencie jego istnienia. W odpowiedzi 3 lata później w Polsce powstało święto, którego celem jest właśnie zaduma i ochrona dzieci poczętych. Święto przeciwstawia się wszelkim formom aborcji i eutanazji. Tego dnia w kościołach można dokonać Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to zobowiązanie się do modlitwy w intencji dziecka, które może być zagrożone jeszcze w łonie matki. Adopcja polega na odmawianiu każdego dnia przez 9 miesięcy jednej tajemnicy różańcowej, a także specjalnej modlitwy  intencji dziecka i jego rodziców.

Oprócz zobowiązania konieczne jest spełnienie pewnych postanowień. Może to być bardziej regularna spowiedź, uczestniczenie w rekolekcjach, post, czytanie Biblii, wolontariat. Oczywiście dziecko, za które się modlimy, nie jest nam znane – jego imię zna tylko Bóg. Nie jest to modlitwa dla konkretnego przypadku, a symboliczny gest. Mogą się go podjąć zarówno osoby pozostające w związku niesakramentalnym, jak i rozwodnicy, a nawet dzieci. Na raz można „zaadoptować” tylko jedno dziecko, cały proces można powtórzyć, jeśli tylko spełniliśmy poprzednie postanowienie.

Zachęca też wszystkich do podjęcia tego dzieła. – Niech w dzień Zwiastowania Pańskiego, który w tym roku przypada wyjątkowo 8 kwietnia, nie zabraknie kochających serc, które przyjmą do siebie te małe bezbronne dzieci i ich rodziny – apeluje o. Samuel Karwacki OSPPE, Krajowy Moderator Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w liście do wiernych Kościoła w Polsce.

Więcej informacji:

>>> https://duchowaadopcja.pl/

>>> Ruch Duchowej Adopcji