Wiadomości parafialne

Program duszpasterski 2022/23

logo galeria

Program duszpasterski 2019/22

logo galeria

Program duszpasterski 2017/19

logo galeria

Galeria

logo galeria

Archiwa

Aktualności

Aktualności parafialne

Na wierze apostołów Piotra i Pawła opiera się Kościół. Bardzo różnili się od siebie. Jezus, powołując Szymona Piotra, uczynił rybakiem ludzi prostego galilejskiego rybaka. Szaweł z Tarsu przed spotkaniem Chrystusa pod Damaszkiem był dobrze wykształconym i gorliwym faryzeuszem. Trudno dziś wyobrazić sobie chrześcijaństwo bez tych dwóch ludzi, ich wrażliwości, szczerej i mocnej wiary oraz misyjnego zapału. Połączyła ich miłość do Jezusa, której ukoronowaniem stała się śmierć męczeńska. Dla tej miłości opuścili też swoją ojczyznę i wyruszyli do Rzymu, by tam głosić Dobrą Nowinę. Również każdy z nas jest hojnie obdarowywany przez Boga. Warto dzielić się wielkodusznie otrzymanymi darami i talentami z innymi. Dwaj Apostołowie świadczą, że prawdziwym uczniem Chrystusa jest tylko ten, kto potrafi śmiało podjąć dla Niego utrapienia, prześladowania, a nawet męczeństwo. Zarazem losy ich ukazują, że Chrystus nie opuszcza swoich prześladowanych Apostołów. Przychodzi im z pomocą, aby wybawić ich od niebezpieczeństw — jak np. uwolnienie Piotra z więzienia — lub by podtrzymywać ich w utrapieniach Kontynuuj czytanie -->

“Modlitwa przed Chrystusem Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie przedłuża zjednoczenie z Nim, które wierni osiągnęli w Komunii świętej, i odnawia przymierze, pobudzające ich do zachowywania w życiu i obyczajach tego, co przez wiarę i sakrament otrzymali w sprawowaniu Eucharystii” (Komunia Święta i Kult Eucharystii poza Mszą Świętą, nr 58). Kontynuuj czytanie -->

Zmartwychwstały Chrystus <<przynosi>> Apostołom Ducha Świętego,
dając początek nowemu stworzeniu.
Przynosi Go za cenę swojego <<odejścia>>.
Podaje im tego Ducha jakby w ranach swojego ukrzyżowania:
<<pokazał im ręce i bok>>.
I w mocy tego ukrzyżowania Zmartwychwstały mówi do nich:
<<Weźmijcie Ducha Świętego!>>. Kontynuuj czytanie -->

Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego

Kontynuuj czytanie -->

Eucharystia to miłość, która staje się służbą. Jest to wspaniała obecność Chrystusa, który pragnie nakarmić każdego człowieka, zwłaszcza zaś najsłabszych, aby uczynić ich zdolnymi do drogi świadectwa pośród trudów świata. Nie tylko. Dając się nam jako pokarm, Jezus zaświadcza, że powinniśmy nauczyć się dzielić z innymi tym pokarmem, aby stał się prawdziwą komunią życia z osobami potrzebującymi. On się nam daje i prosi, abyśmy w Nim trwali, by czynić to samo. Kontynuuj czytanie -->

Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za Opiekuna.
Niechaj się niczego nie boi, gdy św. Józef przy nim stoi Patronem…
Kontynuuj czytanie -->

Zmarł ks. prał. Zygmunt Trojnar, emeryt, wieloletni dziekan Dekanatu Brzozowskiego i proboszcz parafii pw. św. Marcina w Przysietnicy. Kontynuuj czytanie -->

W tym roku przypada 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W całym kraju realizowanych jest szereg przedsięwzięć, które mają przypomnieć wydarzenia sprzed 100 lat, ale także wartości takie jak miłość do ojczyzny, patriotyzm, odpowiedzialność za polskość, troskę o dobro narodowe. Kontynuuj czytanie -->

W ramach obchodów Roku Świętego Stanisława Kostki w niedzielę 14 stycznia w kościołach odczytany został List Pasterski Episkopatu Polski na Rok św. Stanisława Kostki. Kontynuuj czytanie -->

Zmarł Antoni Dyrda, tato ks. Artura Dyrdy, byłego wikariusza w Izdebkach. Kontynuuj czytanie -->

Strony: Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 17 18 Następna