Zapytanie ofertowe
logo galeria
Wiadomości parafialne
Program duszpasterski 2023/24
logo galeria
Program duszpasterski 2022/23
logo galeria
Galeria
logo galeria
Archiwa

W ostatnią niedzielę września, po tym jak szkoła i formacja duchowa ruszyły już na całego, w naszej parafii przeżywaliśmy radosny obrzęd publicznego przyjęcia nowych kandydatów do sakramentu Eucharystii i Bierzmowania. Odbył się on podczas uroczystej sumy, którą sprawował ks. Proboszcz. W wydarzeniu uczestniczyli kandydaci do sakramentu Eucharystii z klasy III i kandydaci do przyjęcia Bierzmowania z klasy VI, którzy rozpoczną trzyletni cykl przygotowania do Bierzmowania. Nie zabrakło także Rodziców i opiekunów, którzy towarzyszyli swoim dzieciom i byli świadkami zobowiązań, które podjęli.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, dzieci mogą być dopuszczone do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej, „gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są [do tego] dokładnie przygotowane” (kan. 913 § 1). Z zasady są to dzieci III klas szkoły podstawowej. Zapisu dokonuje się od maja do czerwca (czyli pod koniec II klasy szkoły podstawowej), najpóźniej we wrześniu, czyli na początku roku szkolnego III klasy. Paralelnie do katechezy w szkole, należy w parafii przygotowywać młodzież do przyjęcia sakramentu Bierzmowania poprzez różne formy spotkań formacyjnych. Przygotowanie to powinno trwać trzy lata. Trzeci rok powinien być służyć pogłębieniu formacji duchowej kandydatów do bierzmowania

Do grona kandydatów, chcących przyjąć sakrament Eucharystii zgłosiło się w tym roku 13 dzieci, natomiast formację do bierzmowania rozpoczęło 16 uczniów. Warto zaznaczyć, że formacja do przyjęcia sakramentów ma swoje etapy. Nie od razu Rzym, czy Kraków zbudowano… I tak wyróżniamy kilka etapów:

a)    Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

b)    Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej. Kandydat do Eucharystii i Bierzmowania powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym środowisku, w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach. Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii.

c)    Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie sakramentów. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia. Optymalnym czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierzmowania są trzy lata (VI-VII-VIII klasa), natomiast przygotowania do Eucharystii ostatni rok nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. Zgodnie z aktualnymi zasadami do pierwszej komunii przystępują dzieci w III klasie szkoły podstawowej, a więc w wieku 9 lat.

Mamy nadzieję, że przygotowanie, które wspólnie rozpoczęliśmy przyniesie właściwe owoce intelektualne, a nade wszystko duchowe, wprowadzając młodych chrześcijan w odpowiedzialne przeżywanie i wyznawanie swojej wiary, będąc gotowym do jej obrony i zaangażowania na rzecz wspólnoty parafialnej, w której przyjęło się sakrament.

 

Zdjęcia do obejrzenia w galerii.