Zapytanie ofertowe
logo galeria
Wiadomości parafialne
Program duszpasterski 2023/24
logo galeria
Program duszpasterski 2022/23
logo galeria
Galeria
logo galeria
Archiwa

Rozpoczęliśmy czas Adwentu, przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Tegoroczny Adwent zbiega się z początkiem obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski oraz Nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia. Spotykamy się na Mszach Świętych roratnich o godz. 17.00, podczas których przybliżamy żywoty wielkich polskich świętych od św. Wojciecha do św. Jana Pawła II.

W tym roku materiały duszpasterskie „Drzewo życia. Chrzest źródłem miłosierdzia” będą odnosiły się do początków chrześcijaństwa w Polsce. W nich to dzieci poprzez Miłosierdzie Boże głoszone poprzez św. Faustynę Kowalską będą uczyły się, jakie uczynki mamy przynosić w codziennym życiu. Motywem graficznym będzie stylizowane drzewo, z którego przez 1050 lat wyrośli wielcy polscy święci – od św. Wojciecha do św. Jana Pawła II. Jest to kolejna edycja akcji przygotowanej przez zespół Małego Gościa.

drzewo

Wznoszę swe oczy ku górom skąd przyjdzie mi pomoc,
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest.
Kiedy zbłądzimy sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć krwią swoich ran, nowe życie tchnąć.

Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Gdyby nam Pan nie odpuścił win, któż ostać by się mógł,
Lecz On przebacza, przeto i my czyńmy jak nasz Bóg.

Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Pan Syna krwią zmazał wszelki dług, Syn z grobu żywy wstał,
Panem jest Jezus, mówi w nas Duch, Niech to widzi świat.

Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, Swe troski Panu złóż
I ufaj bo zmartwychwstał  I wciąż żyje Pan, twój Bóg.

Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.