Zapytanie ofertowe
logo galeria
Wiadomości parafialne
Program duszpasterski 2023/24
logo galeria
Program duszpasterski 2022/23
logo galeria
Galeria
logo galeria
Archiwa

Przygotowujemy się do misji świętych w naszej parafii. Przez tydzień będziemy trwać w pilnym słuchaniu Słowa Bożego, modlić się i pokutować, aby doświadczyć Bożego Miłosierdzia, które odnawia nasze życie osobiste i naszą wspólnotę parafialną. Módlmy się o dobre przeżycie misji.

 

WARIANT I: FORMA DŁUŻSZA

Prośmy Pana, który ma słowa życia wiecznego, abyśmy byli nie tylko słuchaczami słowa, ale jego wykonawcami i współpracownikami. Módlmy się powtarzając razem:

Mów do nas, Panie, Ty masz słowa życia wiecznego.

Chryste, Synu Boga żywego, Ty przyszedłeś na świat, aby objawić ludziom miłość Twojego Ojca,

— umocnij naszą wiarę, abyśmy przyjęli Twoje słowa jako znak ojcowskiej dobroci.

Mów do nas, Panie, Ty masz słowa życia wiecznego.

Chryste, Ty powiedziałeś, że błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wiernie je wypełniają,

— spraw, abyśmy na wzór Maryi pilnie rozważali i zachowywali w sercu Twoje słowo.

Mów do nas, Panie, Ty masz słowa życia wiecznego.

Chryste, Ty w swoich słowach dałeś nam światło na drogi naszego życia,

— spraw, abyśmy słuchając Ciebie, radosnym sercem szli drogą Twoich przykazań.

Mów do nas, Panie, Ty masz słowa życia wiecznego.

Chryste, Ty głosiłeś swoje słowo, aby przyczyniało się do zbawienia ludzi i było uwielbiane,

—      spraw, abyśmy przeniknięci Jego mocą, byli zwiastunami i świadkami Ewangelii.

Dzięki Ci składamy i błogosławimy Cię, Boże, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiałeś niegdyś do naszych ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówiłeś do nas przez swojego Syna, aby wszystkim ludziom objawić w Nim bogactwo swej łaski.

Kiedy gromadzimy się nasłuchanie Twojego Słowa, pokornie błagamy Twoją łaskawość: napełnij nas poznaniem Twojej woli, abyśmy we wszystkim podobali się Tobie i przynosili owoce dobrych czynów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Ty zaś o chwalebna Bogurodzico Dziewico Maryjo, Niepokalana Matko Kościoła, która wiernie słuchałaś Słowa Bożego i zachowywałaś je w swoim przeczystym Sercu, przybądź nam z pomocą i ukaż nam Jezusa – błogosławiony Owoc Twojego łona. Ty, coś zdeptała głowę węża, strzeż nas i broń od podstępów złego ducha. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko ….

 

WARIANT II: FORMA KRÓTSZA

O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji świętych naszej parafii. Daj aby stały się one czasem Tobie przyjemnym, a nam zbawiennym. Ty pragniesz, by wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni. Bez łaski Twojej nic uczynić nie możemy. Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź królestwo Twoje!”. Pomóż nam przygotować się dobrze do przeżycia świętych misji. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale też i braci i sióstr naszych, żyjących daleko od Ciebie, wiecznego szczęścia.

Daj misjonarzom światło i łaskę, aby nas nauczyli jaka jest wola Twoja i co nam służy ku zbawieniu. Niech Boskie Twe słowo, przez nich nam głoszone, nas oświeci i pouczy, uzdrowi, uświęci i zbawi.

Duchu Święty Boże! Oświeć nas łaską Twoją, aby przez te święte misje odnowiło się oblicze naszej parafii.

Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, patronko misji świętych, święci nasi patronowie – Piotrze i Pawle wspomagajcie nas nieustannie.  Amen.