Zapytanie ofertowe
logo galeria
Wiadomości parafialne
Program duszpasterski 2023/24
logo galeria
Program duszpasterski 2022/23
logo galeria
Galeria
logo galeria
Archiwa

Pierwsza Komunia święta to początek drogi za Jezusem, który chce zamieszkać w sercu dziecka.

Bez pomocy i zaangażowania rodziców, bez ich świadectwa życia prawdziwe zrozumienie wartości tego dnia dla dziecka i jego osobistego spotkania z Jezusem w Komunii Świętej będzie ogromnie trudne. Nie inaczej było w wypadku dzieci z naszej parafii, które w niedzielę 25 maja br. dostąpiły zaszczytu pełnego uczestnictwa w Eucharystii i ich rodzin. To przecież  jeden z najważniejszych dni w życiu chrześcijanina, w życiu rodziny. Jako wspólnota Parafialna postarajmy się pamiętać o nich w modlitwie, aby zgodnie z gorącym pragnieniem przyjęcia Pana Jezusa w Komunii świętej przy pomocy rodziców i bliskich potrafiły wytrwać w Miłości Jezusa dbając o rozwój i pogłębianie wiary.

W piątek, 23 maja br., podczas Mszy świętej o godz. 18.00, ks. bp. Stanisław Jamrozek udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii oraz młodzieży z Wary i Nozdrzca. Sakrament bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. Módlmy się za bierzmowanych, którzy zostali umocnieni darami Ducha Świętego, aby ugruntowani w wierze i miłości swoim życiem prawdziwie świadczyli o Bogu.