Zapytanie ofertowe

logo galeria

Wiadomości parafialne

Program duszpasterski 2023/24

logo galeria

Program duszpasterski 2022/23

logo galeria

Galeria

logo galeria

Archiwa

HISTORIA PARAFII I KOŚCIOŁA W IZDEBKACH

1436 – 1460 – Pierwsze wzmianki o Izdebkach w aktach Sądu Grodzkiego w Sanoku.

23 stycznia 1593 – Katarzyna z Maciejowskich Wapowska, dziedziczka Dynowa, wykupiła od prawosławnych cerkiew i ufundowała samodzielną parafię w Izdebkach, z kościołem filialnym w Hłudnie. Uposażenie księży: 50 ha ziemi i serwitut leśny (zamieniony później przez Hr. Henrykę z Bukowskich Zakliczynę na 12 ha lasu.

11 lutego 1593 – Biskup przemyski Wawrzyniec Goślicki wydaje akt erekcyjny parafii Izdebki.

25 marca 1602 – Biskup Maciej Pstrokoński konsekruje kościół, przerobiony z cerkwi pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, św. Michała i św. Apostołów Piotra i Pawła. Kościół wyposażyła Katarzyna Wapowska.

1624 – Napad Tatarów na Ziemię Sanocką. Z Izdebek uprowadzili 50 osób.

1657 – Hordy Rakoczego idąc na pomoc Szwedom, splądrowały Małopolskę, również Izdebki.

1728 – Justyna ze Żmigrodu Orzechowska ofiarowuje fundusze na gruntowny remont walącego się kościoła, jakby chcąc wynagrodzić za krzywdy wyrządzone dawnej parafii przez jej męża Samuela Orzechowskiego, na którego skargę pisał ks. Leszczyński do sądu w Lublinie.

11 sierpnia 1745 – Bp W. Sierakowski konsekruje odbudowany kościół w Izdebkach, dodając do poprzednich tytułów jeszcze tytuł św. Marii Magdaleny, Patronki kościoła w Hłudnie. Kościół ten uległ zniszczeniu, być może w czasie napadu Rakoczego. Kościół w Izdebkach przetrwał aż do roku 1919, kiedy już wybudowano nowy.

1882 – Wieś ma parafię rzymsko – kat. i grecko – kat. (prawosławni przeszli na Unię). Szkoła jednoklasowa, w której uczy organista od św. Marcina do św. Wojciecha.

1889 – Hr. Bukowscy wybudowali kaplicę na cmentarzu, poświęconą w roku 1900. W podziemiu spoczywają kolatorzy i ich krewny, płk Jan Kazimierz Kamieniecki, adiutant księcia Józefa Poniatowskiego.

1906 – Wybudowano obszerną kaplicę w Hłudnie, poświęconą w roku 1910.

1911 – Ks. Ignacy Antoniewski rozpoczyna budowę nowego, murowanego kościoła, wg planu architekta Sasa Zubrzyckiego, w stylu neogotyckim. Wyciągnięto mury do okien.

1914 – 1918 – I wojna światowa, 11 listopada 1918 Polska niepodległa.

1914 – 1920 – Dalszy ciąg budowy kościoła prowadzi Ks. Prob. Jan Obara (1914– 1948). Przy budowie pracowali przeważnie starcy, kobiety i dzieci szkolne. Młodzi mężczyźni na wojnie.

1927 – Powstaje samodzielna parafia w Hłudnie.

1931 – Konsekracja kościoła w Izdebkach i 4 dzwonów (firmy K. Schwabe z Bielitz).

1934 – 1945 – II wojna światowa. 9 V 1945 Niemcy kapitulują.

1946 – Nowa polichromia kościoła staraniem Ks. Prob. Obary.

1954 – 1958 – (Ks. Głowaty T.). Staraniem Ks. Prob. T. Głowatego wybudowano nową plebanię i stodołę.

1958 – 1963 – (Ks. Zając Florian.). Staraniem Ks. Prob. Floriana Zająca wybudowano nową stajnię, drewutnię, wyfugowano i odwodniono kościół, sprawiono nową komodę w zakrystii. Przeprowadzono 10-dniowe misje.

196 – 1968 – (Ks. Eugeniusz Śpiewla). Staraniem Ks. Prob. Eugeniusza Śpiewli sprowadzono nowe ławki, stacje Drogi Krzyżowej, drzwi wahadłowe, odnowiono ołtarze.

1968 – (Ks. St. Zborowski). Staraniem Ks. Prob. Stanisława Zborowskiego założono boazerię dębową, założono nowy dach nad skarbcem, nową radiofonię, napęd elektryczny do dzwonów, sprowadzono nową szafę do zakrystii, wybudowano nowe schody do kościoła od drogi, płytę betonową przed frontem, dokończono malowania wież kościelnych, sprawiono żyrandol elektryczny, zrobiono drogę na cmentarz czynem społecznym, wyremontowano organistówkę i przeznaczono ją na salkę katechetyczną, wymalowano plebanię i dach, założono kanalizację i ciepłą wodę, centralne ogrzewanie na plebanii, ogrodzono ogród siatką, wybudowano garaż. Sprawiono dla kościoła 7 ornatów gotyckich, 7 alb i 2 dywany.

1970 – Misje Maryjne cały tydzień. W tym czasie było Nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą w symbolu świecy i ewangelii oraz 600-lecie diecezji przem. (1976). Byli Księża Biskupi: J. E. Bp Bolesław Taborski i J. E. Bp Tadeusz Błaszkiewicz.

29 – 30 kwietnia 1972 – Wizytacja Kanoniczna (J. E. Ks. Bp Stanisław Jakiel).

10 – 11 maja 1979 – Wizytacja Kanoniczna (J. E. Ks. Bp Stanisław Jakiel).

1980-1981 – Wykonanie i montaż okien osłonowych zabezpieczających witraże w kościele. Wykonawca – parafianin Mieczysław Szpiech.

1981 – Misje Święte. Poświęcenie nowego kościoła na Rudawcu przez Ks. Bp Ignacego Tokarczuka. Ofiarowanie medali jako wota dla Matki Bożej w głównym ołtarzu przez byłego parafianina i „cichociemnego” kpt. Michała Fijałkę.

1981 – 1982 – Wykonanie nowej drogi asfaltowej na cmentarz.

1982 – Remont więźby dachowej na kościele.

1984 – Ks. Bp Tokarczuk ofiaruje obraz Matki Bożej Częstochowskiej dla kościoła na Rudawcu.
Wizytacja kanoniczna parafii przez Ks. Bpa Ignacego Tokarczuka.
Wykonanie ogrodzenia wokół kościoła parafialnego.
Rozpoczęcie prac przy budowie nowego Domu Parafialnego.

1989 – Zakończenie prac przy budowie Domu Parafialnego.

1990 – Założenie nowych rynien na kościele. Objęcie funkcji proboszcza przez Ks. Józefa Kasperkiewicza.

1991 – Przygotowanie drewna do zmiany dachu na kościele parafialnym i zakup blachy miedzianej przy pomocy UG Nozdrzec.

1992 – Zmiana więźby dachowej i pokrycie dachu blachą miedzianą.

1993 – Wybudowanie Groty M.B. z Lourdes jako wotum parafian na Jubileusz 400-lecia Parafii, misje parafialne i uroczystość jubileuszowa w dniu odpustu św. Piotra i Pawła z udziałem Ks. Biskupów Bolesława Taborskiego i Stefana Moskwy.

1994 – Odwodnienie kościoła i przebudowa wszystkich schodów oraz wyłożenie ich piaskowcem. Wizytacja parafii przez Ks. Abpa Józefa Michalika.

1995 – Położenie kostki brukowej wokół kościoła.

1996 – Położenie kostki brukowej koło plebanii i koło Groty Lurdzkiej, wykonanie nowego nagłośnienia kościoła.

1997 – Remont kaplicy cmentarnej z przebudową schodów, wykonanie alejek żwirowych na cmentarzu.

1998 – Wymiana instalacji elektrycznej w kościele i wykonanie ogrzewania kościoła (elektryczne, napromiennikowe prod. angielskiej).

1999 – Odnowienie polichromii kościoła i stacji Drogi Krzyżowej, wykonanie nowego ołtarza soborowego, ambonki i krzyża ołtarzowego, wykonanie boazerii w przedsionku kościoła. Wizytacja Parafii przez Ks. Bpa Stefana Moskwę.

2000 – Odnowienie 6 obrazów z ołtarza głównego i z ołtarzy bocznych, zagospodarowanie placu przed plebanią z ustawieniem figury Św. Józefa jako pamiątki Roku Jubileuszowego. Oświetlenie kościoła na zewnątrz.

2001 – Remont kapitalny kapliczki Św. Antoniego i jej poświęcenie przez Ks. Abpa Józefa Michalika.

2002 – Odnowienie głównego ołtarza. Zmiana dachu na plebanii.

2003 – Wymiana okien na plebanii i jej ocieplenie nową elewacją zewnętrzną. Święcenia diakonatu w Izdebkach. Misje Parafialne i Nawiedzenie Parafii przez Kopię Jasnogórskiego Obrazu. Rozpoczęcie Nawiedzenia Rodzin Parafii przez 2 obrazy Matki Bożej Częstochowskiej.

2004 – Odnowienie bocznego ołtarza Chrystusa Boleściwego. Zmiana dachu na budynku gospodarczym.

2005 – Wykonanie nowego ołtarza Miłosierdzia Bożego. Odnowienie starych ławek i wykonanie 16 nowych ławek i 16 przenośnych. Odnowienie bocznego ołtarza Św. Michała Archanioła. Wykonanie nowego ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

2006 – Zakup nowych organów włoskiej firmy „Viscount” marki „Iubilate 330”. W kościele na Rudawcu odnowienie ściany ołtarzowej, wykonanie nowego dębowego ołtarza soborowego, ambonki, krzyża ołtarzowego, podstawy pod paschał, chrzcielnicy. Uformowanie 2 parkingów na skarpie ponad kościołem parafialnym.

2007 – Początek grodzenia 2 cmentarzy – starego i nowego.

2008 – Dokończenie ogrodzenia cmentarzy.

2009 – Zagospodarowanie nowego cmentarza przez firmę parafianina Franciszka Oleszko – wyznaczenie kwater, wytyczenie alejek, zakup i montaż figury „Piety” w centrum cmentarza. Początek prac przy odnowieniu elewacji zewnętrznej kościoła wg projektu unijnego PROW.

2010 – Dokończenie prac przy elewacji zewnętrznej kościoła. Montaż nowego napędu dzwonów i nowego zegara w wieży kościoła, wymiana okuć ocynkowanych na miedziane. Odbudowa historycznej kapliczki na dziale Rudawca i jej poświęcenie.