Facebook parafii
logo galeria
Wiadomości parafialne
Program duszpasterski 2019/22
logo galeria
Program duszpasterski 2017/19
logo galeria
Program duszpasterski 2013/17
logo galeria
Galeria
logo galeria
Archiwa

Modlitwa przed Chrystusem Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie przedłuża zjednoczenie z Nim, które wierni osiągnęli w Komunii świętej, i odnawia przymierze, pobudzające ich do zachowywania w życiu i obyczajach tego, co przez wiarę i sakrament otrzymali w sprawowaniu Eucharystii (Komunia Święta i Kult Eucharystii poza Mszą Świętą, nr 58).

Decyzją metropolity przemyskiego ks. abp. Adama Szala od poniedziałku 28 listopada w kolejnych parafiach archidiecezji przemyskiej będą się odbywały całodzienne adoracje Najświętszego Sakramentu. W naszej parafii ta całodzienna adoracja będzie w  środę 21 grudnia od 7.30 – 16.30.

Główną intencją adoracji jest usilna prośba i modlitwa o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz modlitwa za powołanych. Św. Jan Paweł II pisał: Naszym podstawowym obowiązkiem jest bowiem modlić się do «Pana żniwa» za tych, którzy już teraz w sposób szczególny naśladują Chrystusa w życiu kapłańskim czy zakonnym, oraz za tych, których On w swoim miłosierdziu nie przestaje powoływać do tych ważnych posług w Kościele (Jan Paweł II, Orędzie na XLI Światowy Dzień Modlitw o Powołania, nr 1).

powołani

Modlitwa o powołania
Panie Jezu Chryste, posłuszny woli Ojca, Ty oddałeś swe życie dla zbawienia ludzi, stając się Wiekuistym Kapłanem Nowego Przymierza.
Po imieniu wezwałeś Apostołów i w mocy Ducha Świętego posłałeś ich do świata, by głosili tajemnice Królestwa Bożego.
Twoja miłość objawiona w Wieczerniku i na Kalwarii uobecnia się dzisiaj dla nas w sakramentach Kościoła.
Prosimy Cię, Boski Pasterzu, pociągnij ku Sobie wielu młodych ludzi; obudź w ich sercach powołanie do służby kapłańskiej i uczyń Twoimi naśladowcami.
Niech usłyszą Twoje wołanie i nie lękają się dać hojnie swego życia w darze, poświęcając się dla zbawienia ludzi. Niech nie zabraknie kapłanów, którzy będą tu na ziemi przedłużali Twoją misję i budowali Mistyczne Ciało, którym jest Kościół.
Uzdolnij ich do głoszenia Twojego Słowa, wlej w ich serca Twoją miłość, aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, uzdrowienie chorym i pociechę tym, którzy tracą nadzieję.
Przez przyczynę Maryi, wychowawczyni powołań kapłańskich, prosimy Cię, nasz Odkupicielu, daj nam wielu świętych kapłanów ukształtowanych na wzór Twojego Boskiego Serca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania
Jezu, Synu Boga,
w którym mieszka cała pełnia bóstwa.
Ty powołujesz ochrzczonych, by wypłynęli na głębię,
krocząc drogami świętości.
Wzbudź w sercach ludzi młodych pragnienie,
by być we współczesnym świecie
świadkami potęgi Twojej miłości.
Napełnij młodych Twoim Duchem odwagi i roztropności,
aby prowadził ich ku głębi tajemnicy człowieka,
by stali się zdolnymi do odkrycia pełnej prawdy
o sobie i o własnym powołaniu.
Nasz Zbawicielu,
posłany przez Ojca,
aby objawić Jego miłosierną miłość.
Obdarz Twój Kościół darem ludzi młodych,
którzy są gotowi wypłynąć na głębię,
aby być wśród ludzi znakiem
Twojej obecności, która odnawia i zbawia.
Najświętsza Dziewico, Matko Zbawiciela,
niezawodna Przewodniczko na drodze ku Bogu i bliźniemu.
Ty, która zachowywałaś słowa Jezusa w głębi Twego serca,
wspieraj Twoim macierzyńskim wstawiennictwem
rodziny i wspólnoty kościelne,
aby pomagały ludziom młodym
w hojnej odpowiedzi na wezwanie Pana.
Amen.