Facebook parafii
logo galeria
Wiadomości parafialne
Program duszpasterski 2019/22
logo galeria
Program duszpasterski 2017/19
logo galeria
Program duszpasterski 2013/17
logo galeria
Galeria
logo galeria
Archiwa

1. Dziś rozpoczyna się Tydzień Trzeźwości. Zachęcamy do abstynencji i do modlitwy o trzeźwość, za uzależnionych oraz ich rodziny.

2. W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa. Wraz z tym dniem rozpoczyna się 40-dniowy okres Wielkiego Postu, w którym przez modlitwę, pokutne uczynki i czynną miłość bliźniego przygotowujemy się do świąt wielkanocnych. Bierzmy chętnie udział w nabożeństwach ku czci Męki Pańskiej, a zwłaszcza w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, tj. ilościowy i jakościowy. Przypominamy wiernym, że wstrzymanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, post natomiast ilościowy, czyli tylko jeden posiłek do syta w ciągu dnia obowiązuje wiernych, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 60. Mimo tego przepisu rodzice jednak winni zatroszczyć się, aby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani są jeszcze obowiązkiem postu i wstrzemięźliwości, byli również wprowadzeni w autentycznego ducha pokuty. W Środę Popielcową na Mszach św. rano o 7.00 oraz wieczorem o 17.00 będzie obrzęd poświęcenia popiołu i posypania głów popiołem. Zachęcamy do licznego udziału w tym liturgicznym początku Wielkiego Postu, zachęcamy również do zabierania dla nieobecnych poświęconego popiołu jako znak łączności z całym Kościołem rozpoczynającym okres pokuty. Od Środy Popielcowej do 1 Niedzieli Wielkiego Postu wypadają Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty. Zachęcamy wiernych do powstrzymania się od spożywania napojów alkoholowych i palenia papierosów przynajmniej na okres Wielkiego Postu. W środę po Mszy św. wieczornej w Sali Domu Parafialnego będzie spotkanie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

3. W pierwszy czwartek miesiąca marca spowiedź sw. będzie od 16.30. O 17.00 będzie Msza św., a po niej Godzina św., podczas której adorować będzie róża MB z Lourdes.

4. W pierwszy piąte przed południem księża odwiedzą z posługą sakramentalną zgłoszonych chorych. Po południu spowiedź św. od 15.45. O 16.30 będzie pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które będzie modlitwą o trzeźwość narodu. Po Drodze Krzyżowej będzie Msza św., a po niej nabożeństwo pierwszopiątkowe, podczas którego adorować będzie róża Zwiastowania Pańskiego.

5. W pierwszą sobotę na Mszę św. wieczorna zapraszamy szczególnie wszystkich członków Żywego Różańca. Po Mszy św. będzie nabożeństwo różańcowe, podczas którego adorować będzie róża MB Królowej Polski. Po Nabożeństwie będzie zmiana tajemnic różańcowych.

6. Przyszła niedziela będzie 1 Niedzielą Wlk. Postu. Godzinki przed Prymarią śpiewać będzie róża MB Różańcowej. Po Prymarii adorować będzie róża Matki Kościoła, a po Sumie – róża Niepokalanego Serca NMP. O 15.00 będzie pierwsze nabożeństwo Gorzkich Żali, podczas którego adorować będzie Korona Miłosierdzia Bożego. Po gorzkich Żalach będzie Msza św.

7. O przeprowadzenie porządków i przygotowanie kościoła na niedzielę prosimy parafian z nr od 501-520. „Bóg zapłać” parafianom z nr od 481-500 za przygotowanie kościoła na tę niedzielę i ofiarę 70zł na prace na cmentarzu.

8. Przez cały tydzień Msze św. będą o 7.00 i 17.00.

9. „Bóg zapłać” za ofiarę 100zł, którą na prace na cmentarzu złożyła Blama Stanisława nr 511. Prosimy parafian, którzy do tej pory nie złożyli jeszcze żadnej ofiary na ten cel lub złożyli niepełną, do składania tych ofiar do końca sierpnia.

 

Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach składa serdeczne podziękowanie wszystkim mieszkańcom Izdebek za finansowe wsparcie realizowanego przez młodzież ogólnopolskiego projektu edukacyjno – pomocowego UNICEF – „Wszystkie kolory świata – IV edycja.”

Szczególne wyrazy uznania kierujemy do Księdza Prałata Józefa Kasperkiewicza za umożliwienie zorganizowania zbiórki pieniędzy wśród Parafian, a księżom katechetom – Dariuszowi Szylarowi i Pawłowi Pietryce za okazałą pomoc i zaangażowanie młodzieży w realizację tego szczytnego przedsięwzięcia.

Zgłaszając się do udziału w kampanii szkoła wyraziła chęć propagowania wrażliwości społecznej i idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Zebrane przez uczniów pieniądze w wysokości – 1400 zł. zostały wysłane do Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom w Warszawie. UNICEF – POLSKA przeznaczy je na zakup szczepionek ratujących zdrowie  i życie dzieci oraz pomocy szkolnych w afrykańskiej ANGOLI.

https://gimizdebki.edupage.org/