Facebook parafii
logo galeria
Wiadomości parafialne
Program duszpasterski 2019/22
logo galeria
Program duszpasterski 2017/19
logo galeria
Program duszpasterski 2013/17
logo galeria
Galeria
logo galeria
Archiwa

W dniu 1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych, a następnego dnia – 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. To czas, kiedy każdy z nas rozważa tajemnicę życia i śmierci i właściwego ich pojmowania.

Uroczystość Wszystkich Świętych
W dniu Wszystkich Świętych wspomina się nie tylko osoby oficjalnie uznane za święte, ale przede wszystkim ludzi, których życie nacechowane było świętością. Jest to także święto wszystkich, dla których celem jest życie prowadzące do zbawienia. Uroczystość ta ma charakter bardzo radosny. To dzień radości z osiągnięcia Nieba nie tylko tych, których Kościół oficjalnie ogłosił świętymi, ale wielu innych, o świętości których wie tylko Pan Bóg.
Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: powołania do małżeństwa, do kapłaństwa czy zakonu, do życia w samotności, został wezwany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli życzliwość Boga. Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmiemy od Boga dar świętości.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Zaraz po uroczystości Wszystkich Świętych Kościół obchodzi wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dzień Zaduszny to czas szczególnej modlitwy do Boga za zmarłych o to, by mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. Choć znicze i kwiaty są znakiem naszej pamięci, to pozostają jedynie symbolem. Dlatego przede wszystkim powinniśmy pamiętać o modlitwie, zarówno tej indywidualnej, jak i wspólnotowej. Kościół pielęgnuje np. tradycję oktawy Wszystkich Świętych.

Razem Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej łączności wyraża się właśnie świętych obcowanie. Cały listopad jest czasem szczególnej pamięci o zmarłych. Modlitwy, możliwość uzyskania odpustu za dusze zmarłych wedle wiary Kościoła pomagają zmarłym opuścić czyściec i dostąpić chwały nieba.

Od 1-8 listopada można uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod następującymi warunkami:

1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”,
3) dowolna modlitwa w intencji papieża,
4) spowiedź i Komunia Święta.

W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza zyskuje się odpust cząstkowy.