Facebook parafii
logo galeria
Wiadomości parafialne
Program duszpasterski 2019/22
logo galeria
Program duszpasterski 2017/19
logo galeria
Program duszpasterski 2013/17
logo galeria
Galeria
logo galeria
Archiwa

W dniu, w którym obchodzimy uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, nasz parafialny odpust,  spoglądamy w duchu na dwie wielkie postacie naszej wiary, wybranych przez Boga i powołanych do głoszenia Dobrej Nowiny każdemu człowiekowi wszystkich czasów. Przeszli oni, tak jak i my przechodzimy, przez to ziemskie życie, a teraz radują się chwałą świętych w Bożym królestwie. Święty Piotr i Święty Paweł byli Żydami, ale posiadali różne talenty i zupełnie odmienne charaktery.

Mimo tego Kościół umieszcza ich razem w jednym dniu, gdyż pragnie podkreślić, że mimo istniejących między nimi różnic, byli oni współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie i obaj w tym mieście ponieśli śmierć męczeńską dla Chrystusa. Świętych Apostołów Piotra i Pawła uznajemy dzisiaj za dwa filary Kościoła. Jest to dla nas znak, że wszyscy jesteśmy powołani do budowania Kościoła bez względu na dzielące nas naturalne różnice. Budowniczym Kościoła w rzeczywistości nie jest człowiek, lecz sam Bóg, który chce razem z nami budować dom, który będzie przestrzenią Jego obecności dla wszystkich ludzi w tym świecie.

W połączonej uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła Kościół zaprasza nas do przejścia ponad odwiecznymi podziałami i odkrycia głębszej jedności w Chrystusie. Kościół Chrystusowy potrzebuje zarówno skały Piotrowej, jako widzialnej głowy Kościoła, jak również witalności św. Pawła z jego charyzmatyczną wizją. Chrześcijańska jedność, jak jedność św. Piotra i św. Pawła, nie jest jednością w jednolitości, ale jednością w różnorodności.

Przyjął się zwyczaj, że w uroczystość Świętych Piotra i Pawła nowi metropolici, świeżo mianowani, otrzymują tzw. paliusz. Jest to piękna tradycja związana z głębokimi symbolami. Symbolem jest naprzód sam paliusz — mianowicie szczególna tkanina z wełny owczej — poświęcony w dniu św. Agnieszki. Ten właśnie paliusz symbolizuje równocześnie szczególną więź metropolitów z Następcą św. Piotra, a więc jest to głęboki symbol eklezjalny. Od 2015 roku Ojciec Święty Franciszek podczas Mszy świętej w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła koncelebruje Mszę świętą z nowymi arcybiskupami i błogosławi przeznaczone dla nich paliusze, które to po zakończonej celebracji wręcza im w „formie prywatnej” po to, żeby uroczyste ich nałożenie miało miejsce w diecezjach nowych metropolitów. 29 czerwca 2016 roku, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w Bazylice Watykańskiej Ojciec Święty Franciszek pobłogosławi paliusze, przeznaczone dla nowych Arcybiskupów Metropolitów i będzie przewodniczył uroczystej Mszy Świętej. Natomiast obrzędu nałożenia paliusza Księdzu Arcybiskupowi Adamowi Szalowi, Metropolicie Przemyskiemu obrządku łacińskiego, dokona w imieniu Papieża ks. abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Uroczystość ta będzie miała miejsce w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu w sobotę, 2 lipca 2016 roku podczas Mszy Świętej o godz. 18.00.

W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła swoje imieniny obchodzą również nasi wikariusze -  ks. Paweł Ostafiński i ks. Paweł Pietryka. Pamiętamy o księżach wikariuszach w naszych modlitwach i życzymy księżom wiele radości, zdrowia, niesłabnącego żaru ducha w trudnej kapłańskiej posłudze. Niech Najświętsza Panna otacza Was Matczyną miłością i opieką, szczególnie w trudnych chwilach, a św. Patron wyprasza wszelkie potrzebne Łaski.  Podejmowany trud zmagania się z codziennością niech Was uskrzydla i pozwoli dostrzegać piękno i głębię życia.

piotrpaweł
Święci Apostołowie Pawle i Piotrze, uproście nam żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą, zaparcie się samego siebie, cierpliwość w przeciwnościach, gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków, czystość serca, oddanie się woli Bożej i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci. Amen.