Facebook parafii
logo galeria
Wiadomości parafialne
Program duszpasterski 2019/22
logo galeria
Program duszpasterski 2017/19
logo galeria
Program duszpasterski 2013/17
logo galeria
Galeria
logo galeria
Archiwa

Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej

Przygotować z gałązek małą palmę, można także użyć palmy z ubiegłego roku.

Przed rozpoczęciem udziału w transmisji liturgii Niedzieli Palmowej przygotowaną palmę należy pokropić wodą święconą. Niech to uczyni głowa domu, wtedy mówi:

Boże uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Palmę ustawiamy na widocznym miejscu.

Odczytujemy opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, według św. Mateusza (21, 1-17).

Korzystając z transmisji radiowej lub telewizyjnej możemy przyjąć Komunię Świętą duchowo. Po ukazaniu Hostii przez celebransa, po słowach: „Oto Baranek Boży…” zapraszamy Pana Jezusa do swego serca. Witamy Jezusa słowami, które zawsze wypowiadamy w czasie Komunii Świętej. Odprawiamy kilkuminutowe dziękczynienie.

Wielki Czwartek – Ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa

Na domowym ołtarzu umieszczamy obraz Ostatniej Wieczerzy (jeżeli mamy).

A. Msza Świętej Wieczerzy Pańskiej – Uczestniczymy w liturgii transmitowanej przez media. Pamiętamy o Komunii duchowej. Kilka minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus mieszka w naszym sercu.

B. Rodzinna liturgia wielkoczwartkowa:

Wspólna kolacja:

- Lektura Ewangelii według św. Jana (rozdział 13 i 14);

- modlitwa – pacierz;

- Po wieczerzy należy odczytać opis Ustanowienia Najświętszego Sakramentu z Pierwszego Listu Świętego Pawła do Koryntian rozdział 11 od wersetu 17 do 34.

- Śpiewamy: „Ogrodzie Oliwny”; Gorzkie Żale cz. I i inne pieśni

W czasie, gdy w kościołach trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w tzw. Ciemnicy można odczytać Ewangelię według Świętego Mateusza rozdział 26, 16-56 i godzinę przeżyć albo w ciszy, albo uczestnicząc w katolickich programach transmitowanych przez media.

Modlitwa do indywidualnego odmawiania

Pani Jezu, nadchodzi godzina, gdy zostaniesz wydany w ręce ludzi. Przygotowani przez Twoje  nauczanie i odnowieni przez  czterdziestodniowy  post chcemy kontemplować głębię wielkiego misterium, jakie dzisiaj się rozpoczyna. Daj nam wejść razem z Tobą do Wieczernika, gdzie czeka na nas Największy z Cudów. Z dziękczynieniem chcemy celebrować tajemnicę Najświętszej Ofiary i jednocześnie uwielbiać Cię jako Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

Przepełnieni wdzięcznością za tak wielki dar składamy na ołtarzu nasze życie, wszystkie problemy i troski, całą naszą słabość i grzeszność. Przemień je Jezu i uczyń ofiarą miłą Tobie. W wieczornym mroku patrzymy na nasze zdrady, które wydały Cię na śmierć. Nie jesteśmy godni, aby przebywać z Tobą, ale Ty mimo wszystko przygarniasz nas do siebie i przebaczasz wszystkie nasze nieprawości. Patrzymy na Ciebie w ciemnicy i współodczuwamy Twoje osamotnienie i smutek. Chcemy być razem z Tobą w oczekiwaniu na wydarzenie, które przyniesie nam usprawiedliwienie i pokój.

Wielki Piątek – Misterium Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa

W centrum tego dnia powinien być Krzyż.

Dzień postu ścisłego. Ograniczamy posiłki co do ilości i jakości – bez mięsa. Post i utrudnienia związane z epidemią ofiarujemy jako zadośćuczynienie za grzechy. Wszystkie czynności tego dnia możemy ofiarować jako modlitwę za chorych, konających i zmarłych w ostatnich dniach.

A. Liturgia Męki Pańskiej. Uczestniczymy w liturgii transmitowanej przez media.

- Całujemy domowy krzyż wtedy, gdy w liturgii zostanie odsłonięty

- Przyjmujemy duchowo Komunię świętą.

B. W ciągu dnia śpiewamy Pieśni Wielkopostne o Krzyżu Jezusa

- Jeśli to możliwe o godz. 11.00 odprawić „Drogę krzyżową” (w tej godzinie Jezus ruszył z krzyżem na Golgotę). Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co on prosi Pana.

- O godzinie 15.00 – chwila śmierci Jezusa – Koronka do Bożego Miłosierdzia

- Wieczorem odczytujmy opis Męki Jezusa według św. Jana rozdziały 18 i 19. Z wiarą i wdzięcznością całuje krzyż Jezusa.

- Odmówiamy Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde wezwanie słowami: Przebite Serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami.

- Gorzkie Żale cz. II-III

- Przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości z pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 13,1-13). Zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła.

Modlitwa do indywidualnego odmawiania

Jezu Chryste, w bolesnym doświadczeniu Twojej męki chcemy razem z Tobą iść drogą krzyżową i pokutować za nasze grzechy. Nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie. Skazujemy Cię często na śmierć w naszych decyzjach i postawach.

Nie jesteśmy w stanie sami za nie zadośćuczynić, ale mamy dobrą wolę, aby naprawiać zło, które popełniliśmy i postanowić zmianę naszego postępowania. W każdym uderzeniu, wyszydzeniu i upadku ukrywa się jakiś nasz grzech.

Żadna sekunda Twojej męki nie jest przypadkowa. Cierpisz nie tylko fizycznie, ale także duchowo za tych, którzy nie szanują Twojej Ofiary. Daj nam, Panie, kontemplować krzyż. Nie pozwól, abyśmy zwątpili i uciekli spod Niego na widok cierpienia i śmierci, która czyha w pobliżu. Niech będzie on dla nas znakiem miłości i zbawienia. Wielka była cena, jaką za nas zapłaciłeś, ale też wielka jest Twoja miłość do nas. Wpatrzeni w Ciebie i współcierpiący na Golgocie, odczuwamy także radość i pewność z otrzymanego zbawienia. Błogosławiona jest nasza wina, bo gładzi ją tak wielki Odkupiciel. Bądź za to uwielbiony, Jezu, na wieki wieków.

Wielka Sobota – oczekiwanie na Noc Paschalną

A. Śpiewamy pieśni Wielkopostne. Przygotowujemy święconkę, jak co roku.

- Błogosławieństwo pokarmów, podobnie jak palmę błogosławi głowa domu:

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w komunii świętej dajesz życie światu; pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu.
Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów; pobłogosław to mięso wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego.
Chryste Życie i Zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka; znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. W Imię Ojca  i Syna  i Ducha Świętego.  Amen.

Pokropić wodą święconą.

B. Przed kolacją czytamy List św. Jakuba i dziękujemy Bogu za łaskę wiary.

Po kolacji śpiewamy jedną z pieśni wielkanocnych

- Liturgia Paschalna Wielkiej Soboty. W miarę możliwości uczestniczymy w transmisji.  Przyjmujemy duchowo Komunię świętą.

Modlitwa do indywidualnego odmawiania

Wołamy do Ciebie, Panie, z głębokości naszego ducha i trwamy w oczekiwaniu na wydarzenie, które trzykrotnie zapowiedziałeś apostołom. Wierzymy, że Syn Człowieczy nie pozostanie w grobie, a nasza wiara nie jest pozbawiona podstaw. Nie ma Cię tylko przez chwilę, a jednocześnie czujemy, że nigdy nas nie zostawiłeś.

W ciszy Wielkiej Soboty chcemy trwać przy Twoim grobie, gdzie wszystko stanie się nowe. Ziarno wrzucone w ziemię obumrze i wyda plon stokrotny. Tak chciał Ojciec i Jego święta wola. Szatan zostanie pokonany, śmierć odarta ze swojego żądła, a z naszych oczu otrzesz ostatnią łzę.

Wierni Twojej obietnicy wypatrujemy poranka, gdzie rozbłyśnie nowe światło Baranka paschalnego. Światło, które nie zna zachodu i nie boi się żadnej ciemności. Uwielbiamy Cię, Panie, w Twojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Wierzymy, że także i my opuścimy kiedyś grób, by zaśpiewać przed tobą radosne „Alleluja!”.

Wielka Niedziela. Zmartwychwstanie – Poranek Wielkanocny

A. Liturgia Mszy świętej. Udział w Mszy Świętej transmitowanej przez media. Przyjmujemy duchowo Komunię świętą.

B. Śniadanie wielkanocne

Błogosławieństwo Stołu Wielkanocnego

Odczytujemy opis Zmartwychwstania Jezusa według Ewangelii Jana (rozdział 20).

Modlitwy, życzenia przy poświęconym jajku.

- Śniadanie. Po nim pieśń wielkanocna  - „Zwycięzca śmierci”. Alleluja