Facebook parafii
logo galeria
Wiadomości parafialne
Program duszpasterski 2019/22
logo galeria
Program duszpasterski 2017/19
logo galeria
Program duszpasterski 2013/17
logo galeria
Galeria
logo galeria
Archiwa

19 października – obchodzimy dzień patrona Powiatu Brzozowskiego – bł. ks. Jerzego Popiełuszko, jest to dzień jego liturgicznego wspomnienia. Z tej okazji również w naszym kościele w dniach 29-30 października zorganizowana została wystawa pt. „Sługa Boży – ks. Jerzy Popiełuszko”. Wystawę przygotowali pracownicy  Instytutu Pamięci Narodowej.

Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko to człowiek, który szczególnie przysłużył się dla Narodu Polskiego.Odprawiane przez niego Msze za Ojczyznę zawsze gromadziły tysiące ludzi. Publicznie krytykował nadużycia komunistycznej władzy, wystrzegając się przy tym głoszenia nienawiści do przeciwników. W swych homiliach czerpał z nauczania Prymasa Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Był rzecznikiem i obrońcą godności człowieka, praw ludzkich do wolności, sprawiedliwości, miłości i prawdy, a także heroldem Pawłowego i papieskiego nauczania, że zło należy zwyciężać dobrem.

19 października 1984 roku Kapelan Solidarności został porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa. Pogrzeb księdza Popiełuszki zgromadził tłumy. Wydarzenie to określa się jako „wielki patriotyczny manifest”. Grób księdza Jerzego znajduje się przy Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie i jest celem licznych pielgrzymek wiernych.

6 czerwca 2010 roku, odbyła się Beatyfikacja Popiełuszki w Warszawie na Placu Piłsudskiego. Arcybiskup Angelo Amato – prefekt Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych – w imieniu papieża Benedykta XVI, odczytał akt beatyfikacyjny. Po uroczystej Mszy Świętej relikwie nowego błogosławionego zostały przeniesione do Świątyni Opatrzności Bożej i złożone w Panteonie Wielkich Polaków.

W jaki sposób winniśmy czerpać ze wzoru świętości pozostawionego przez ks. Popiełuszkę? Dokonał niezwykłego wysiłku, aby sprostać zadaniom, jakie przed nim stawały. Nie zamykał swego kapłaństwa w kościele, ale niósł je tam, gdzie wiodło go serce i ewangeliczne wyczucie. Próbował być wiernym towarzyszem i naśladowcą Chrystusa. Czynił to, co było świadectwem. Stawał w obronie pokrzywdzonych, niesłusznie oskarżonych, pozbawionych należnych im praw. Głosił potęgę Bożego miłosierdzia i przebaczenia, uczył zło dobrem zwyciężać. W obronie wiary stawiał na odwagę, męstwo, prawdę i honor. Jego świętość, uwidaczniała się w zwyczajności, prostocie życia, łagodnym usposobieniu, otwarciu na potrzeby i utrapienia innych ludzi.

Oto wezwanie dla nas! Tam, gdzie dziś postawił nas Bóg, potrzebujemy pójść drogą takich cnót, jakie realizował Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. Niech świadectwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki zmobilizuje nas do codziennych zmagań o świętość, o dawanie świadectwa ewangelicznego życia tam, gdzie żyjemy.

Błogosławiony Męczenniku, Księże Jerzy!

Twoje życie i męczeństwo przywodzi nam na pamięć rzesze ludzi, którzy w trudnych czasach otaczali ołtarz, by modlić się za potrzebujących, cierpiących i poszukujących nadziei na lepsze jutro. Jako kapłan wskazywałeś ludziom dobro, które winno być zawsze celem dążeń, wypełnieniem prawa miłości Boga i bliźniego. Umocnieni Twoim nauczaniem, prosimy Cię, nasz nowy Orędowniku, o Twoje wstawiennictwo u Boga, byśmy umieli wyzwalać się od zła i nienawiści. Uproś nam u Boga dar pogody, byśmy mogli bezpiecznie żyć na naszej ziemi. Wypraszaj rządzącym łaskę odpowiedzialności za podejmowane decyzje, które winny mieć na uwadze przede wszystkim dobro społeczności, której służą. Uproś wspólnocie narodu polskiego łaskę jedności i solidarności w życiu rodzinnym i społecznym. Niech za Twoim przykładem wszyscy uczą się, jak miłować każdego człowieka – a Ty przyczyniaj się u Pana do kształtowania naszych sumień, by kierowały się zasadą: Zło dobrem zwyciężaj!
Amen.

Modlitwę ułożył ks. Ireneusz Skubiś

ip005ip001ip003ip004ip002ip006