Facebook parafii
logo galeria
Wiadomości parafialne
Program duszpasterski 2019/22
logo galeria
Program duszpasterski 2017/19
logo galeria
Program duszpasterski 2013/17
logo galeria
Galeria
logo galeria
Archiwa

1. Na wstępie składamy serdeczne „Bóg zapłać” dzieciom i młodzieży, którzy pod kierunkiem Księży Wikariuszy, Pana Kościelnego i Pana Organisty wykonali szopkę i wystrój świąteczny kościoła. „Bóg zapłać” również małżeństwu z Rzek za wykonanie pięknych stroików. Serdeczne „Bóg zapłać” naszemu chórowi parafialnemu z panem Organistą na czele za uświetnienie dni świątecznych pięknym śpiewem kolęd.

2. Jutro przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli. Jest to dzień misyjny – zachęcamy więc do modlitwy za misjonarzy i do materialnego wsparcia misji – taca przeznaczona będzie na ten właśnie cel. Każdy katolik ma obowiązek uczestnictwa we Mszy św. w tym dniu, zapraszamy więc na Msze św., które będą odprawiane w porządku niedzielnym. Godzinki przed Prymarią śpiewać będzie roża św. Piotra i Pawła. Na sumie będzie poświęcenie kredy i kadzidła.

3. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Święto Chrztu Pańskiego. Godzinki przed Prymarią śpiewać będzie róża MB Szkaplerznej. Kończy się w liturgii czas Bożego Narodzenia, chociaż kolędy na zakończenie Mszy św., w czasie nabożeństw i w domach, śpiewamy tradycyjnie do 2 lutego.

4. O przeprowadzenie porządków i przygotowanie kościoła na niedzielę prosimy parafian z nr od 41-60. „Bóg zapłać” parafianom z nr od 21-40 za przygotowanie kościoła na te niedzielę i za ofiarę 30 zł na potrzeby kościoła.

5. We wtorek i środę Msza św. będzie tylko rano o 7.00, w czwartek Msze św. będą rano o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 17.00, natomiast w piątek i sobotę Msza św. będzie tylko wieczorem o 17.00.

6. W minionym tygodniu ofiary na tegoroczne prace parafialne złożyli: po 200 zł – Jedynak Krzysztof, Anna Starzak nr 84, z nr 130, Rzepka Mieczysław, Lubecki Eugeniusz nr 329, z nr 279, Gładysz Józef nr 294, Owsiany Marian nr 202, Gładysz Andrzej nr 345, Kuncio Ryszard, Kawrat Kzimiera, Zanik Tadeusz, Gładysz Zdzisław nr 528, Blama Roman nr 532, z nr 552, Baran Józef nr 554, Oleszko Adolf, Lubecki Stanisław nr 655, Kozioł Bogumiła i anonimowa; po 100 zł – Zubel Czesław, Cempa Anna, Hućko Mieczysława, Gładysz Stanisław nr 171, Gwizdała Stanisław, Błachut Janina nr 237, Owsiana Krzysztofa nr 283, Kucharski Jan, z nr 330, Hućko Mikołaj, Czopor Janusz, Sawa Zenon, Rybczak Alfred, Starzyk Maria nr 489, Olejko Józef, Wójtowicz Helena, Gładysz Edward nr 518, Mistecka Stanisława, Mistecka Maria nr 550, z nr 571, z nr 577, Fal Jan nr 586, anonimowa; na konto parafialne: 200 zł – Bieńko Barbara; 100 zł – Siwiecki Grzegorz. Za wszystkie te ofiary składamy serdeczne „ Bóg zapłać” i prosimy o dalsze ofiary na ten cel.

7. W tym tygodniu zakończymy już wizytę duszpasterską – kolędę. We wtorek ks. Paweł Pietryka rozpocznie kolędę od nr 455 od godz. 14.30 i już zakończy kolędę. Ks. Paweł Ostafiński będzie chodził po kolędzie we wtorek, środę i czwartek od godz. 14.30 i we wtorek od nr 360. Ks. Proboszcz będzie chodził po kolędzie we wtorek, środę i czwartek od godz. 9.00 i we wtorek od nr 577.