Facebook parafii
logo galeria
Wiadomości parafialne
Program duszpasterski 2019/22
logo galeria
Program duszpasterski 2017/19
logo galeria
Program duszpasterski 2013/17
logo galeria
Galeria
logo galeria
Archiwa

8 września w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w czasie Mszy św. o godz. 18.00, dokonamy uroczystego aktu poświęcenia parafii i rodzin Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Pamiętajmy o nauce przekazanej nam przez Siostrę Łucję: ”Poświęcenie jest ostoją naszej modlitwy, stanowi siłę, która ją podtrzymuje. Przede wszystkim chodzi o poświęcenie nas samych, naszych nieprawych upodobań, wyrzeczenie się naszych grzesznych upodobań mających swe źródło w zmysłowości, egoizmie, wygodnictwie i ambicji. Na drugim miejscu, poświęcenia przyjmowane i podejmowane dobrowolnie, by ofiarować je Panu, jako pokorny dar naszej miłości i naszej wdzięczności. To właśnie ta modlitwa i poświęcenie, których oczekują Serca Jezusa i Maryi, by przyjąć je i zanieść je Ojcu jako owoc kontynuacji Jego Dzieła Odkupienia, dla zbawienia Ludzkości”. (ks. Jan Szeląg, Adoracja).

Przygotujmy się do tego ważnego wydarzenia wiary, aktu oddania siebie, naszych rodzin Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny poprzez:

spowiedź sakramentalną i przyjęcie Komunii Świętej;

pojednanie w rodzinach i sąsiedztwie; przebaczenie długo żywionych i pielęgnowanych urazów;  

czyny miłosierdzia w naszych środowiskach zamieszkania i pracy, wyrażane w trosce o ubogich, cierpiących, samotnych i opuszczonych;

propagowanie różnych form kultu Maryjnego, w tym różańca świętego;

praktykowanie pięciu pierwszych sobót miesiąca, w celu wynagrodzenia Bogu ludzkich grzechów i nieprawości oraz zachęcane innych ludzi do tej praktyki;

w godzinie Apelu Jasnogórskiego łączenie się z chorymi, umierającymi, aby im łaskę nawrócenia i zbawienia wypraszać;

dołożenie wszelkich starań aby poprzez codzienną modlitwę rodzinną, nasze domy stawały się Wieczernikiem, gdzie panuje zgoda, duchowa obecność Twojego Syna i wielkie wołanie o dar jedności i charyzmatów udzielanych przez Ducha Świętego.

6 czerwca br. w „polskiej Fatimie” – sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach – polscy biskupi odnowili Akt poświęcenia ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Tegoroczny Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu sercu Maryi jest nawiązaniem do wydarzeń z 8 września 1946 r., kiedy to na Jasnej Górze, z udziałem ok. miliona osób, biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda poświęcili naszą ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt ten nawiązywał do ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Pius XII w 1942 r.

Fatima2

Więcej informacji:

http://przemyska.pl/2017/08/23/akt-poswiecenia-niepokalanemu-sercu-maryi-parafii-i-rodzin-8-wrzesnia/

http://kosciol.wiara.pl/doc/3946278.Polska-odnowi-akt-poswiecenia-Niepokalanemu-Sercu-Maryi