Facebook parafii
logo galeria
Wiadomości parafialne
Program duszpasterski 2019/22
logo galeria
Program duszpasterski 2017/19
logo galeria
Program duszpasterski 2013/17
logo galeria
Galeria
logo galeria
Archiwa

Poniedziałek 09.04. – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

8.00
O zdrowie i bł. Boże dla sióstr z róży Zwiastowania Pańskiego

11.00
Za parafian

18.00
+ Wanda Mazur od brata z żoną

Wtorek 10.04.

18.00
1. + Stefania Wasiak od sąsiadki Zofii

2. + Krystyna Książek od uczestników pogrzebu

3. + Krzysztof Opaliński od uczestników pogrzebu

Środa 11.04.

7.00
++ Stanisław i Zofia od córki

18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże dla rodzin z rej. nr od 241-260

2. + Andrzej Baran od rodziny Mazurków z Rzeszowa

3. ++ Maria i Jan Bieńko od syna z żoną

Czwartek 12.04.

18.00
1. + Stefania Wasiak od uczestników pogrzebu

2. + Krystyna Książek od rodzin Gaworeckich i Krzysztyńskich

3. + Krzysztof Opaliński od swatów z Obarzyma

Piątek 13.04.

18.00
1. + Wanda Mazur od uczestników pogrzebu

2. + Witold Kaszowski w 5 rocz. śmierci od żony

Sobota 14.04.

18.00
1. + Stefania Wasiak od Genowefy Lubeckiej z rodziną

2. + Krystyna Książek od uczestników pogrzebu

3. + Krzysztof Opaliński od uczestników pogrzebu

Niedziela 15.04.

8.00
+ Krystyna Książek w 1 rocz. śmierci od męża i dzieci

11.00
1. Za parafian

2. + Stanisław Owsiany od żony i dzieci

16.00
+ Krystyna Książek od rodzin Gaworeckich i Krzysztyńskich