Wiadomości parafialne

Program duszpasterski 2019/22

logo galeria

Program duszpasterski 2017/19

logo galeria

Program duszpasterski 2013/17

logo galeria

Galeria

logo galeria

Archiwa

„Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa” – to hasło nowego cyklu duszpasterskiego. Czteroletni program nawiązuje do 1050. rocznicy Chrztu Polski,  którą będziemy przeżywać w 2016 r. – Świętowanie tej rocznicy jest ważne, ale nie może być celem samym w sobie – wyjaśnia abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa. – Chcemy, by wspomnienie historycznego wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi, jakim było przyjęcie chrztu przez naszych pierwszych władców, stało się impulsem do odnowienia i umocnienia naszej wiary – mówi abp. Gądecki.

Zaprowadzenie_chrzescijanstwa_Matejko

Jan Matejko, Zaprowadzenie chrześcijaństwa

Przez najbliższe cztery lata praca duszpasterska będzie się skupiała wokół następujących haseł: Wierzę w Syna Bożego (2013/2014), Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię (2014/2015), Nowe życie w Chrystusie (2015/2016), Idźcie i głoście (2016/2017). Każdy rok duszpasterski został powiązany ze znakiem nawiązującym do liturgii chrztu. Będą to kolejno: świeca, krzyż, woda i biała szata oraz olej.

Przygotowanie do rocznicy Chrztu Polski jest ściśle powiązane z nową ewangelizacją. – Znajomość naszej przeszłości pozwala nam odkrywać i doceniać chrześcijańskie korzenie, z których wyrastamy. To z kolei ma służyć patrzeniu na teraźniejszość przez pryzmat wiary w Boga, by w konsekwencji budować naszą przyszłość na fundamencie doświadczenia żywego spotkania z Jezusem Chrystusem – tłumaczy abp Gądecki. Zasadniczym celem tegorocznego programu jest podjęcie działań zmierzających do przyjęcia i ożywienia osobistej wiary w Syna Bożego, a także uświadomienia sobie łaski chrztu świętego. To wszystko ma z kolei prowadzić do zaangażowania w życie wspólnoty i świadectwa chrześcijańskiego życia.

Praca duszpasterska w pierwszym roku nowego programu koncentrować się będzie na pogłębieniu katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka, a w przypadku ogółu wiernych – na kształtowaniu duchowości biblijnej  i podjęciu konkretnych działań ewangelizacyjnych w parafiach. Rekolekcje kerygmatyczne, czyli prowadzące do osobistego wyboru Chrystusa i konsekwentnego naśladowania Go w codzienności rozpoczną się w parafiach w Wielkim Poście 2014 roku. – Jednym z owoców rekolekcji ma być powstanie grupy, w której osoby dorosłe znajdą możliwość stałej formacji pogłębiającej ich wiarę – mówi abp Gądecki.

Program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce został opracowywany przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu we współpracy ze Stowarzyszeniem Pastoralistów Polskich.

 

rokliturgiczny2014
logo2015
logo20156

idźcie i głoście

Program duszpasterski na lata 2013-17

Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie.

Od wiary, przez chrzest do świadectwa

Założenia

W związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski, propozycja programu skoncentrowana jest wokół sakramentu chrztu świętego. Wspomnienie i świętowanie tego wydarzenia staje się okazją do pogłębienia życia w łasce chrztu świętego. Program pragnie podjąć zaproszenie do nowej ewangelizacji.

Cele

Ewangelizacyjny – pogłębienie osobistej więzi z Jezusem Chrystusem poprzez pogłębione poznanie, pełniejsze pokochanie i wierniejsze naśladowanie.

Inicjacyjny – uświadomienie i podjęcie łaski sakramentów inicjacji, przede wszystkim chrztu świętego.

Formacyjny – kształtowanie postaw duchowych i moralnych zgodnych z wyznawaną wiarą: zaangażowanie w życie Kościoła, świadectwo życia chrześcijańskiego.

Społeczny – wraz ze świętowaniem 1050. Rocznicy Chrztu Polski, pełniejsze uświadomienie i podjęcie odpowiedzialności za kształtowanie w duchu wiary życia rodzinnego, społecznego, zawodowego.

logo_2014

1. Rok 2013/14

Tematyka – Głoszenie Kerygmatu

Hasło – Wierzę w Syna Bożego

Symbol – świeca – Światło

logo2015

2. Rok 2014/15

Tematyka – Nawrócenie – czas oczyszczenia i oświecenia

Hasło – Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię

Symbol – krzyż

logo2016

3. Rok 2015/16

Tematyka – Chrzest – nowe życie

Hasło – Nowe życie w Chrystusie

Symbol – woda, biała szata

ikona2017

4. Rok 2016/17

Tematyka –Świadectwo – misja

Hasło – Idźcie i głoście

Symbol – olej – namaszczenie

 

Realizacja

Podstawowa metoda pracy to inicjacja chrześcijańska, czyli wprowadzenie w styl życia chrześcijańskiego, na zasadzie wtajemniczenia.

Program realizowany na kilku poziomach: ogólnopolskim, diecezjalnym, parafialnym, rodzinnym.

Pola realizacji programu to: przepowiadanie, liturgia, diakonia.

Ważnym elementem realizacji programu są celebracje ogólnopolskie, diecezjalne, parafialne i rodzinne.

 

Abp Józef Michalik List pasterski Nowy rok duszpasterski zachęca do nawrócenia

List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Abp Adam Szal „Idźcie i głoście” List pasterski w związku z nowym rokiem duszpasterskim 2016/2017