Facebook parafii
logo galeria
Wiadomości parafialne
Program duszpasterski 2019/22
logo galeria
Program duszpasterski 2017/19
logo galeria
Program duszpasterski 2013/17
logo galeria
Galeria
logo galeria
Archiwa

Poniedziałek 5.09.

7.00
+ Barbara Lubecka (gr.)

18.00
1. + Janina Baran od uczestników pogrzebu

2. + Waldemar Gładysz od Anny i Krzysztofa

3. + Michał Wójcik od uczestników pogrzebu

Wtorek 6.09.

7.00
+ Barbara Lubecka (gr.)

18.00
1. + Władysława Fil od uczestników pogrzebu

2. + Łucja Szpiech od uczestników pogrzebu

3. + Stefania Gładysz w 6 r.śm. od siostry

Środa 7.09.

7.00
+ Barbara Lubecka (gr.)

18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże dla rodzin z rej. nr od 666-683

2. + Władysław Owsiany od uczestników pogrzebu

3. + Waldemar Gładysz od Doroty Fijałka

Czwartek 8.09.

7.00
1. + Barbara Lubecka (gr.)

2. + Władysława Fil od wnuka Pawła

18.00
1. O zdrowie i bł. Boże dla sióstr z róży MB Siewnej

2. + Zygmunt Dobosz od nauczycieli i pracowników SP nr 4 w Izdebkach

Piątek 9.09.

7.00
+ Barbara Lubecka (gr.)

18.00
1. + Michał Wójcik od córki Krystyny z mężem

2. + Paweł Barć w 3 r.śm. od rodziców i rodzeństwa

Sobota 10.09.

7.00
1. + Barbara Lubecka (gr.)

2. + Janina Baran od syna Wiesława z Dorotą

18.00
1. + Waldemar Gładysz od kolegów i koleżanek z klasy ze Sz. Podst.

2. + Władysław Owsiany od koleżanek z Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z Brzozowa

Niedziela 11.09.

8.00
1. + Stanisław Fil w 5 r.śm. od rodziny

2. + Zygmunt Dobosz od Zofii Owsianej z rodziną

11.00
1. Za parafian

2. + Barbara Lubecka (gr.)

16.00
+ Władysława Fil od syna Mariana z rodziną