Facebook parafii
logo galeria
Wiadomości parafialne
Program duszpasterski 2019/22
logo galeria
Program duszpasterski 2017/19
logo galeria
Program duszpasterski 2013/17
logo galeria
Galeria
logo galeria
Archiwa

Poniedziałek 24.03.

8:30
1. + Maria Baran (gr.)

2. + Paweł Barć od uczestników pogrzebu

17:30
1. ++ Maria Potoczna w r.śm., zm. rodzice od męża i dzieci

2. ++ Maria, Anna, Piotr, Stefan, Józef

Wtorek 25.03. – Zwiastowanie Pańskie

8:00
+ Maria Baran (gr.)

11:00
1. Za parafian

2. O zdrowie i bł. Boże dla sióstr z róży Zwiastowania Pańskiego

17:00
+ Stanisław Baran od uczestników pogrzebu

Środa 26.03.

7:00
+ Maria Baran (gr.)

17:00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże dla rodzin z rej. nr od 241-260

2. + Józefa Gładysz w 5 r.śm.

Czwartek 27.03.

17:00
1. + Maria Matwijczyk od uczestników pogrzebu

2. ++ Marcin i Maria od rodziny

3. + Maria Baran (gr.)

Piątek 28.03.

7:00
+ Maria Baran (gr.)

17:00
1. + Henryka Dytko od uczestników pogrzebu

2. + Paweł Barć od uczestników pogrzebu

Sobota 29.03.

17:00
1. + Adam Duplaga od uczestników pogrzebu

2. + Janina Organ od koleżanek Teresy z firmy „Wójcik”

3. + Maria Baran (gr.)

Niedziela 30.03.

8:00
+ Bolesław Helon od członków chóru parafialnego

11:00
1. Za parafian

2. + Maria Baran (gr.)

16:00
++ zm. z rodziny Helonów i Wójtowiczów